Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Struktura katedry a pracoviště

Katedra je organizována na základě současných pedagogicko-vědeckých aktivit do několika pracovišť s tím, že při tomto členění je přednostně respektováno pedagogické a vědecko-metodické zaměření práce členů těchto pracovišť. Součástí katedry je rovněž botanická zahrada.

Vedení katedry a sekretariát

Vedoucí
Zástupce
Sekretářka
Bc. Alice Mosočiová
Tel.585 634 801, 585 634 802
mailto Mosočiová

Oddělení biosystematiky a ekologie rostlin

Vedoucí
Členové
 Veronika Komárková
 
mailto Komárková

Oddělení fytopatologie a mikrobiologie

Vedoucí
Členové
Mgr. Barbora Machalová
Tel.: 585 634 817, 585 634 804
mailto Machalová

Algologická laboratoř

Vedoucí
Členové

Oddělení tkáňových kultur a rostlinných biotechnologií

Vedoucí
Členové

Laboratoř molekulárních markerů

Vedoucí
Členové
Mgr. Jana Balarynová, Ph.D.
Tel.: 585 634 827
mailto Balarynová
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt