Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.

Osobní informace

  * 1960, Přerov
mail to Zbyněk Hradílek zbynek.hradilek@upol.cz
  Tel.: 585 634 806

Členství v odborných organizacích

 • Česká botanická společnost
 • International Association of Bryologists

Výzkumný zájem

 • bryologie
 • systematika mechorostů: Mechorosty České republiky: on-line klíče, popisy a ilustrace
 • ekologie mechorostů: role mechorostů v lesních ekosystémech
 • rozšíření mechorostů v ČR

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Klíč k určování mechorostů České republiky (spoluřešitel)
 • Biodiverzita lužních ekosystémů v prostoru soutoku Moravy a Dyje (spoluřešitel)
 • Flóra a vegetace Národního parku Podyjí (spolupracovník)

Výuka a studijní materiály

 • Botanická exkurze
 • Bryologie
 • Cvičení ze systému vyšších rostlin
 • Exkurze botanická
 • Systematická botanika
 • Systém a evoluce vyšších rostlin
 • Systém a evoluce vyšších rostlin
 • Terénní cvičení z botaniky
 • Vybrané kapitoly z evoluce rostlin

Publikace

 • Dvořák, V., Hradílek, Z. , Jeništa, J., Křenková, Z., Říhová, V., Duchoslav, M. (2020):Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst [Mosses of art objects in the public space of selected central Moravian cities]. – Bryonora 65/12: 8-24.
 • Hroneš, M. , Hrachová Macurová, S., Hradílek, Z. , Hekera, P., Duchoslav, M. (2019):Female-biased sex ratio despite the absence of spatial and niche segregation between sexes in alpine populations of dioecious Salix lapponum (Salicaceae). - Alpine Botany 129: 1-9.[PDF]
 • Hroneš, M. , Hrachová-Macurová, S., Hradílek, Z. , Hekera, P., Duchoslav, M. (2018):Habitat conditions, stage structure and vegetation associations of geographically isolated subalpine populations of Salix lapponum L. (Salicaceae) in the Krkonoše Mts. (Czech Republic). - Biologia 73: 319–332.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Hradílek, Z. (2017):Květena a vegetace vápencového vrchu Třesín u Litovle [Flora and vegetation of the Třesín hill near the town of Litovel (Central Moravia, Czech Republic)]. - Zpr. Vlastiv. Muz. Olomouc, 313: 4-43.[PDF]
 • Kučera J., Váňa J., Hradílek, Z. (2012):Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. - Preslia 84(3): 813-850.[PDF]
 • Hradílek, Z. , Musil, Z.(2011):Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí. - Thayensia 8: 57–67.[PDF]
 • Ellis, L. T., Asthana, A. K., Sahu, V., Srivastava, A., Bednarek-Ochyra, H., Ochyra, R., Chlachula, J., Colotti, M., Schiavone, M M, Hradílek, Z. (2011):New national and regional bryophyte records, 28. - Journal of Bryology 33(3): 237-247.
 • Hradílek, Z. , Chlachula, J., Nesterova, S. G.(2011):New bryophyte records from Kazakhstan. - Thaiszia - J. Bot. 21: 29-36.[PDF]
 • Dančák, M., Hradílek, Z. , Křístková, E. , Lebeda, A. , Vašut, R. , Vinter, V. (2010): Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In: Chytrá, M., Hanzelka, P., Kacerovský, R. (Eds.): Botanické zahrady a arboreta České republiky. Unie botanických zahrad České republiky, Academia, Praha, pp. 74-85.
 • Hradílek, Z. , Sedláčková M., Skalický V., Trávníček, B. (1999):Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989). - Olomouc (112 p.).
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt