Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.

Osobní informace

  * 1959
mail to Vladimír Vinter vladimir.vinter@upol.cz
  Tel.: 585 634 816

Vzdělání

 • 1978-1983: Univerzita Palackého v Olomouci , obor tělesná výchova - biologie (učitelství pro sřední a základní školy)
 • 1985 : rigorozní zkouška - PaedDr.
 • 1987 - 1991 : VŠZ v Brně, fakulta agronomická - Ing.
 • 1993 - 1998 : doktorské studium oboru botanika na PřF UP v Olomouci - Ph.D.

Praxe

 • 1983 – 1990 : středoškolský učitel – Střední zemědělsko-technická škola
 • 1990 - : odborný asistent, katedra botaniky PřF UP

Odborný zájem

 • Variabilita anatomických a morfologických znaků genových zdrojů rodů Cucumis a Lactuca.
 • Didaktika biologie

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Projekt OP VK ESF BOTASKA – botanika s kamerou; řešitel
 • Projekt OP VK ESF Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách; spoluřešitel
 • Projekt OP VK ESF Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů; spoluřešitel
 • Projekt OP VK ESF Inovace studia botaniky prostřednictvím e-learningu; spoluřešitel
 • Projekt OP VK ESF Motivace studentů středních škol k přírodovědnému vzdělávání prostřednictvím praktických cvičení, exkurzí a přírodovědných soutěží; spoluřešitel
 • Grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "STM-Morava" v rámci Národního programu výzkumu II – Lidské zdroje; spoluřešitel.
 • Grant MŠMT NFS v rámci NPV II „Výzkum netradičních forem spolupráce středních škol s blízkými základními, středními i vysokými školami, se složkami místní samosprávy, firmami a dalšími subjekty“; spoluřešitel
 • Grant FRVŠ Názorné učební texty z anatomie cévnatých rostlin a houbových organismů - fytopatologie; řešitel
 • Grant FRVŠ Názorné učební texty z histologie živočichů; spoluřešitel
 • Grant FRVŠ Názorné učební texty k praktickým cvičením z vybraných botanických předmětů (Anatomický atlas cévnatých rostlin); spoluřešitel
 • Grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie); externí spolupracovník
 • „Leafy Vegetables germplasm, stimulating use“; GEN RES, EU; spoluřešitel

Výuka a studijní materiály

 • Botanická cvičení v terénu
 • Biologická technika 1
 • Didaktika biologie
 • Obecná botanika
 • Obecná botanika
 • Obecná botanika a fyziologie rostlin
 • Systematická anatomie a morfologie cévnatých rostlin
 • Závěrečný biologický seminář

Publikace

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt