Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.

Osobní informace

  * 1976, Jeseník
mail to Radim Hédl radim.hedl@upol.cz
  Tel.: 585 634 806

Vzdělání

 • 1995–1998 (Bc.): Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Bakalářská práce: Vegetace bučin Rychlebských hor: současná variabilita a změny v posledních 50 letech (školitel: F. Krahulec)
 • 1996–2003 (MgA.): Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér malby (školitel: J. Sopko)
 • 1998–2001 (Mgr.): Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Specializace geobotanika. Magisterská práce: Vegetace bučin Rychlebských hor (školitel: F. Krahulec)
 • 2001–2005 (Ph.D.): Ústav geologie a pedologie, Mendlova univerzita v Brně. Ekologie lesa. Doktorská práce: Srovnání stavu lesních ekosystémů NPR Děvín po 50 letech přirozené sukcese (školitel: K. Rejšek)

Zahraniční studijní pobyty

 • 2000: Katedra Botaniky, Univerzita v Innsbrucku, Rakousko. 6 měsíců.
 • 2001: Katedra botaniky, Univerzita v Aarhusu, Dánsko. 6 měsíců.

Praxe

 • 2004–dosud: Vědecký pracovník, Botanický ústav České akademie věd, Brno
 • 2006–dosud: Vedoucí Oddělení vegetační ekologie, Botanický ústav ČAV, Brno
 • 2015–dosud: Vědecký pracovník, Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc

Výzkumné pobyty

 • 2011: KBFSC Research Fellow, Brunejská univerzita; 12 měsíců. Výzkumný projekt zaměřený na faktory ovlivňující dynamiku tropických stromů na jemné prostorové škále
 • 2012: Fulbrightovo výzkumné stipendium, Marshallova univerzita, Západní Virginie, USA (s F. S. Gilliamem); 6 měsíců. Výzkumný projekt zaměřený na vliv prostorové heterogenity na diverzitu bylinné vegetace v Apalačských horách.

Členství v odborných organizacích

 • Česká botanická společnost
 • Britská ekologická společnost
 • Mezinárodní společnost pro vegetační vědu
 • Evropská společnost pro environmentální historii
 • Česká společnost pro ekologii

Výzkumný zájem

 • Diverzita a dlouhodobá dynamika vegetace a jejího prostředí
 • Historická ekologie se zaměřením na lesní vegetaci
 • Bylinná vegetace temperátních lesů (Evropa, severní Amerika)
 • Dynamika a diverzita primárních tropických lesů (JV Asie)

Vedoucí studentských prací

 • 2006–dosud: školitel 8 bakalářských a/nebo magisterských studentů, Karlova univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně.
 • Konzultant pro dalších 7 studentů.
 • 2006–dosud: školitel 4 doktorských studentů, Karlova univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně.

Výuka a studijní materiály

 • Mendlova univerzita v Brně: přednášky Vegetační ekologie tropů, Základy vědecké výchovy
 • Palackého univerzita v Olomouci: přednáška Ekologie lesa
 • Masarykova univerzita v Brně: kurzy ekologie temperátních a tropických lesů

Publikace

 • Świerkosz, K., Reczyńska, K., Pech, P., Kuras, I., Hédl, R. (2018):Syntaxonomy and ecology of beech forest vegetation in southwestern Poland. - Phytocoenologia 48: 297-320.
 • Vild, O., Šipoš, J., Szabó, P., Macek, M., Chudomelová, M., Kopecký, M., Suchánková, S., Houška, J., Kotačka, M., Hédl, R. (2018):Legacy of historical litter raking in temperate forest plant communities. - Journal of Vegetation Science 29: 596-606.
 • Perring, M. P., Bernhardt‐Römermann, M., Baeten, L., Midolo, G., Blondeel, H., Depauw, L., Landuyt, D., Maes, S. L., De Lombaerde, E., Carón, M. M., Vellend, M., Brunet, J., Chudomelová, M., (...), Hédl, R. , et al.(2018):Global environmental change effects on plant community composition trajectories depend upon management legacies. - Global Change Biology 24: 1722-1740.[PDF]
 • Sullivan, M. J. P., Lewis, S. L., Hubau, W., Qie, L., Baker, T. R., (...), Hédl, R. , et al.(2018):Field methods for sampling tree height for tropical forest biomass estimation. - Methods in Ecology and Evolution 9: 1179-1189.[PDF]
 • Hédl, R. , Šipoš, J., Chudomelová, M., Utinek, D.(2017):Dynamics of herbaceous vegetation during four years of experimental coppice introduction. - Folia Geobotanica 52: 83–99.[PDF]
 • Šipoš, J., Hédl, R. , Hula, V., Chudomelová, M., Košulič, O., Niedobová, J., Riedl, V.(2017):Patterns of functional diversity of two trophic groups after canopy thinning in an abandoned coppice. - Folia Geobotanica 52: 45–58.[PDF]
 • Szabó, P., Kuneš, P., Svobodová-Svitavská, H., Švarcová, M. G., Křížová, L., Suchánková, S., Müllerová, J., Hédl, R. (2017):Using historical ecology to reassess the conservation status of coniferous forests in Central Europe. - Conservation Biology 31: 150-160. [PDF]
 • Szabó, P., Gálová, A., Jamrichová, E., Šumberová, K., Šipoš, J., Hédl, R. (2017):Trends and events through seven centuries: the history of a wetland landscape in the Czech Republic. - Regional Environmental Change 17: 501-514.[PDF]
 • Kapfer, J., Hédl, R. , Jurasinski, G., Kopecký, M., Schei, F. H., Grytnes, J. A.(2017):Resurveying historical vegetation data – opportunities and challenges. - Applied Vegetation Science 20: 164-171.[PDF]
 • Vild, O., Hédl, R. , Kopecký, M., Szabó, P., Suchánková, S., Zouhar, V.(2017):The paradox of long-term ungulate impact: increase of plant species richness in a temperate forest. - Applied Vegetation Science 20: 282-292.[PDF]
 • Hédl, R. , Bernhardt-Römermann, M., Grytnes, J. A., Jurasinski, G., Ewald, J.(2017):Resurvey of historical vegetation plots: a tool for understanding long-term dynamics of plant communities. - Applied Vegetation Science 20: 161–163.[PDF]
 • Chudomelová, M., Hédl, R. , Zouhar, V., Szabó, P.(2017):Open oakwoods facing modern threats: Will they survive the next fifty years? - Biological Conservation 210: 163-173.[PDF]
 • Hédl, R. , Ewald, J., Bernhardt-Römermann, M., Kirby, K.(2017):Coppicing systems as a way of understanding patterns in forest vegetation. - Folia Geobotanica 52: 1-3.[PDF]
 • Jamrichová, E., Hédl, R. , Kolář, J., Tóth, P., Bobek, P., Hajnalová, M., Procházka, J., Kadlec, J., Szabó, P.(2017):Human impact on open temperate woodlands during the middle Holocene in Central Europe. - Review of Palaeobotany and Palynology 245: 55-68.[PDF]
 • Verheyen, K., De Frenne, P., Baeten, L., Waller, D. M., Hédl, R. , et al.(2017):Combining Biodiversity Resurveys across Regions to Advance Global Change Research. - BioScience 67: 73–83.[PDF]
 • Qie, L., Lewis, S., (...), Dančák, M., (...), Hédl, R. , et al.(2017):Long-term carbon sink in Borneo’s forests halted by drought and vulnerable to edge effects. - Nature Communications 8: 1966.[PDF]
 • Mairota, P., Buckley, P., Suchomel, C., Heinsood, K., Verheyen, K., Hédl, R. , Terzuolo, P. G., Sindaco, R., Carpanelli, A.(2016):Integrating conservation objectives into forest management: coppice management and forest habitats in Natura 2000 sites. - iForest - Biogeosciences and Forestry 9:560-568.[PDF]
 • Müllerová, J., Hédl, R. , Szabó, P.(2015):Coppice abandonment and its implications for species diversity in forest vegetation. - Forest Ecology and Management 343: 88–100.
 • Bernhardt-Römermann, M., Baeten, L., Craven, D., De Frenne, P., Hédl, R. , Lenoir, R., Bert, D., Brunet, J., Chudomelová, M. et al.(2015):Drivers of temporal changes in temperate forest plant diversity vary across spatial scales. - Global Change Biology 21: 3726-3737.[PDF]
 • Vild, O., Kalwij, J. M., Hédl, R. (2015):Effects of simulated historical tree litter raking on the understorey vegetation in a central European forest. - Applied Vegetation Science 18: 569-578.
 • Hroneš, M. , Kobrlová, L. , Taraška, V. , Popelka, O. , Hédl, R. , Sukri, R. S., Metali, F., Dančák, M.(2015):Thismia brunneomitra, another new species of Thismia (Thismiaceae) from Ulu Temburong, Brunei Darussalam. - Phytotaxa 234 (2): 172–178.[PDF]
 • Ewald, J., Hédl, R. (2014):Spatial Modeling of Vegetation Potential: An Introduction. - Folia Geobotanica 49(3): 309–312.
 • Hrivnák, R., Gömöry, D., Slezák, M., Ujházy, K., Hédl, R. , Jarčuška, B., Ujházyová, M.(2014):Species Richness Pattern along Altitudinal Gradient in Central European Beech Forests. - Folia Geobotanica 49(3): 425–441.
 • Müllerová, J., Szabó, P., Hédl, R. (2014):The rise and fall of traditional forest management in southern Moravia: A history of the past 700 years. - Forest Ecology and Management 331: 104–115.
 • Gilliam, F. S., Hédl, R. , Chudomelová, M., McCulley, R. L., Nelson, J. A.(2014):Variation in vegetation and microbial linkages with slope aspect in a montane temperate hardwood forest. - Ecosphere 5(5): art66.
 • De Frenne, P., Coomes, D. A., De Schrijver, A., Staelens, J., Alexander, J. M., Bernhardt-Römermann, M., Brunet, J., Chabrerie, O., Chiarucci, A., den Ouden, J., Eckstein, R. L., Graae, B. J., Gruwez, R., Hédl, R. , Hermy, M., Kolb, A., Mårell, A., Mullender, S. M., Olsen, S. L., Orczewska, A., Peterken, G., Petřík, P., Plue, J., Simonson, W. D., Tomescu, C. V., Vangansbeke, P., Verstraeten, G., Vesterdal, L., Wulf, M., Verheyen, K.(2014):Plant movements and climate warming: intraspecific variation in growth responses to nonlocal soils. - New Phytologist 202: 431–441.
 • Baeten, L., Warton, D. I., Van Calster, H., De Frenne, P., Verstraeten, G., Bonte, D., Bernhardt-Römermann, M., Cornelis, J., Decocq, G., Eriksson, O., Hédl, R. , Heinken, T., Hermy, M., Hommel, P., Kirby, K., Naaf, T., Petřík, P., Walther, G.-R., Wulf, M., Verheyen, K.(2014):A model-based approach to studying changes in compositional heterogeneity. - Methods in Ecology and Evolution 5: 156–164.
 • Hofmeister, J., Hošek, J., Brabec, M., Hedl, R. , Modrý, M.(2013):Strong influence of long-distance edge effect on herb-layer vegetation in forest fragments in an agricultural landscape. - Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 15(6): 293–303.
 • Vild, O., Roleček, J., Hedl, R. , Kopecký, M., Utinek, D.(2013):Experimental restoration of coppice-with-standards: Response of understorey vegetation from the conservation perspective. - Forest Ecology and Management 310: 234–241.
 • De Frenne, P., Rodríguez-Sánchez, F., Coomes, D. A., Baeten, L., Verstraeten, G., Vellend, M., Bernhardt-Römermann, M., Brown C. D., Brunet, J., Cornelis, J., Decocq, G. M., Dierschke, H., Eriksson, O., Gilliam, F. S., Hedl, R. , Heinken, T., Hermy, M., Hommel, P., Jenkins, M. A., Kelly, D. L., Kirby, K. J., Mitchell, F. J. G., Naaf, T., Newman, M., Peterken, G., Petřík, P., Schultz, J., Sonnier, G., Van Calster, H., Waller, D. M., Walther, G.-R., White, P. S., Woods, K. D., Wulf, M., Graae, B. J., Verheyen, K.(2013):Microclimate moderates plant responses to macroclimate warming. - Proceedings of the National Academy of Sciences 110(46): 18561-18565.
 • Filipová, L., Hedl, R. , Dančák, M.(2013):Magellanic wetlands: more than moor. - Folia Geobotanica 48(2): 163–188.
 • Szabó, P., Hedl, R. (2013):Socio-economic demands, ecological conditions and the power of tradition: past decision making in woodland management in Central Europe. - Landscape Research 38(2): 243–261.
 • Kopecký, M., Hedl, R. , Szabó, P.(2013):Non-random extinctions dominate plant community changes in abandoned coppices. - Journal of Applied Ecology 50(1): 79–87.
 • Altman, J., Hedl, R. , Szabó, P., Mazůrek, P., Riedl, V., Müllerová, J., Kopecký, M., Doležal, J.(2013):Tree-rings mirror management legacy: dramatic response of standard oaks to past coppicing in Central Europe. - PLOS ONE 8(2): e55770.
 • Volařík, D., Hedl, R. (2013):Expansion to abandoned agricultural land forms an integral part of silver fir dynamics. - Forest Ecology and Management 292: 39–48.
 • Jamrichová, E., Szabó, P., Hedl, R. , Kuneš, P., Bobek, P., Pelánková, B.(2013):Continuity and change in the vegetation of a Central European oakwood. - The Holocene 23(1): 46–56.
 • Dančák, M., Hroneš, M. , Sochor, M., Kobrlová, L. , Hedl, R. , Hrázský, Z., Vildomcová, A., Sukri, R.S., Metali, F.(2013):A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. - Phytotaxa 125: 33–39.[PDF]
 • Hedl, R. , Houška, J., Banaš, M., Zeidler, M.(2012):Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. - Polish Journal of Ecology 60: 381–389.
 • Verheyen, K., Baeten, L., De Frenne, P., Bernhardt-Römermann, M., Brunet, J., Cornelis, J., Decocq, G., Dierschke, H., Eriksson, O., Hedl, R. , Heinken, T., Hermy, M., Hommel, P., Kirby, K., Naaf, T., Peterken, G., Petřík, P., Pfadenhauer, J., Van Calster, H., Walther, G.-R., Wulf, M., Verstraeten, G.(2012):Driving factors behind the eutrophication signal in understorey plant communities of deciduous temperate forests. - Journal of Ecology 100: 352–365.
 • Hedl, R. , Petřík, P., Boublík, K.(2011):Long-term patterns in soil acidification due to pollution in forests of the Eastern Sudetes Mountains. - Environmental Pollution 159: 2586–2593.
 • Szabó, P., Hedl, R. (2011):Advancing the integration of history and ecology for conservation. - Conservation Biology 25(4): 680–687.
 • Filipová, L., Hedl, R. , Covachevich, N. C.(2010):Variability of soil types in wetland meadows in the south of the Chilean Patagonia. - Chilean Journal of Agricultural Research 70(2): 266–277.
 • Hedl, R. , Kopecký, M., Komárek, J.(2010):Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. - Diversity and Distributions 16: 267–276.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt