Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Mgr. Pavel Matušinský, Ph.D.

Osobní informace

  * 1974, Jeseník
mail to Pavel Matušinský pavel.matusinsky@upol.cz
  Tel.: 585 634 818

Vzdělání

 • V roce 1999 ukončeno studium na PřF OU v Ostravě, obor učitelství biologie pro střední školy, Mgr.
 • V roce 2004 ukončeno studium na MZLU, obor: speciální produkce rostlinná, Ph.D.

Praxe

 • 2002-2018: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., vědecký a vývojový pracovník
 • 2018-současnost: Katedra botaniky PřF UP v Olomouci, odborný asistent

Přehled (spolu)řešených projektů

 • QJ1310226 Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství. 2013-2017, řešitel
 • QJ1310227 Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim. 2013-2017, další pracovník
 • QJ1530373 Integrovaná ochrana obilnin proti patogenům, plevelům a škůdcům pro udržitelné produkce potravin, krmiv a surovin. 2015-2018, další pracovník
 • 7AMB14SK198 Studium vývoje variability populací vybraných fytopatogenních hub v různých ekosystémech České a Slovenské republiky. 2014-2015, hlavní řešitel
 • QJ1210008 Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR. 2012-2016, řešitel
 • QJ1310091 Sladovnický ječmen pro "České pivo". 2013-2017, řešitel
 • QG60047 Analýza rizika kontaminace obilovin fuzáriovými mykotoxiny studiem kritických faktorů s využitím spektrálních, imunologických a molekulárních metod a predikce. 2006-2009, další pracovník
 • QH71213 Tvorba genotypů jarního ječmene s komplexní rezistencí k chorobám listů a klasů. 2007-2011, další pracovník
 • QH71218 Inovace metod diagnostiky rezistence plevelů a jejich využití z hlediska optimalizace používání herbicidů s cílem minimalizace rizika jejich negativního vlivu. 2007-2011, řešitel
 • 1G57042 Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. 2005-2008, další pracovník
 • GP522/06/P103 Výzkum interakcí společenstev patogenních hub kolonizujících báze stébel pšenice u ekologického a konvenčního zemědělství pomocí molekulárních metod. 2006-2008, hlavní řešitel
 • QH91054 Endofytická tmavohnědá skvrnitost ječmene (Ramularia collo-cygni) v České republice, strategie ochrany, metody detekce a genetická variabilita patogenu. 2009-2011, hlavní řešitel

Publikace

 • Palicová, J., Matušinský, P. , Dumalasová, V., Hanzalová, A., Bížová, I.(2018):Resistance of winter wheat cultivars to eyespot and characterisation of causal agents of the disease. - Plant Protection Science 54: 24-30.
 • Matušinský, P. , Svačinová, I., Jonavičiené, A., Tvarůžek, L.(2017):Long-term dynamics of causative agents of stem base diseases in winter wheat and reaction of Czech Oculimacula spp. and Microdochium spp. populations to prochloraz. - European Journal of Plant Pathology 148: 199-206.
 • Spitzer, T., Matušinský, P. (2017):Detecting pathogens of Verticillium Wilt in winter oilseed rape using ELISA and PCR – Comparison of the two methods and with visual stand evaluation. - Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65: 205-210.
 • Matušinský, P. , Váňová, M., Tvarůžek, L., Polišenská, I., Janeček, M., Smutný, V.(2016):Soil management technologies and mycotoxin contamination of wheat and barley grain. - Cereal Research Communications 44: 320-329.
 • Matušinský, P. , Zouhar, M., Pavela, R., Nový, P.(2015):Antifungal effect of five essential oils against important pathogenic fungi of cereals. - Industrial Crops and Products 67: 208-215
 • Havis N.D., James K.M. Brown, Gladys Clemente, Peter Frei, Malgorzata Jedryczka, Joanna Kaczmarek, M. Kaczmarek, Pavel Matusinsky , Graham R.D. McGrann, Sylvia Pereyra, Marta Piotrowska, Hind Sghyer, Aurelien Tellier, Michael Hess(2015):Ramularia collo-cygni - an emerging pathogen of barley crops. PHYTOPATHOLOGY 105 (7): 895-904
 • Hudcovicova M., Matusinsky P. , Gubis J., Leisova-Svobodova L., Heinonen U., Ondreickova K., Mihalik, D., Gubisova M., Majeska M., Jalli M.(2015):DNA markers for identification of Pyrenophora tritici-repentis and detection of genetic diversity. Romanian Agricultural Research 32: 263-272
 • Matušinsky P. , Svobodová I., Míša P.(2015):Spring barley stand structure as an indicator of lodging risk. Zemdirbyste-Agriculture 102(3): 273–280
 • Soovali P., Tikhonova M., Matusinsky P. (2014):First Report of Ramularia Leaf Spot Caused by Ramularia collo-cygni on Leaves and Seeds of Barley in Estonia. PLANT DISEASE 98 (7): 997-997
 • Leisova-Svobodova, L., Minarikova V., Matusinsky P. , Hudcovicova M., Ondreickova K., Gubis J.(2014):Genetic structure of Pyrenophora teres net and spot populations as revealed by microsatellite analysis. FUNGAL BIOLOGY 118 (2): 180-192
 • Matusinsky P. , Hanusova M., Stemberkova L., Marik P., Minarikova V., Tvaruzek L., Langer I., Spitzer T.(2013):Response of Spring Barley Cultivars to Ramularia Leaf Spot in Conditions of the Czech Republic. Cereal Research Communications, 41 (1): 126-132
 • Matušinsky P. , Polišenská I., Kadlíková M., Tvarůžek L., Spitzerová D., Spitzer T.(2013):Dynamics of T-2 toxin synthesis on barley ears. Journal of Food, Agriculture AND Environment, 11 (3-4): 1114 – 1122
 • Leisova-Svobodova L., Matusinsky P. , Kucera L.(2012):Variability of the Ramularia collo-cygni Population in Central Europe. JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY, 160 (11-12): 701-709
 • Spitzer T., Matusinsky P. , Klemova Z., Kazda J.(2012):Effect of Fungicide Application Date against Sclerotinia sclerotiorum on Yield and Greening of Winter Rape. PLANT PROTECTION SCIENCE, 48 (3): 105-109
 • Matusinsky P. , Leisova-Svobodova L., Gubis J., Hudcovicova M., Klcova L., Gubisova M., Marik P., Tvaruzek L., Minarikova V.(2012):Impact of the seed borne stage of Ramularia collo-cygni in barley seed. Journal of Plant Pathology, 93 (3): 679-689
 • Marik P., Snejdar Z., Matusinsky P. (2011):Expression of Resistance to Ramularia Leaf Spot in Winter Barley Cultivars Grown in Conditions of the Czech Republic. CZECH JOURNAL OF GENETICS AND PLANT BREEDING, 47 (1): 37-40
 • Vanova M., Matusinsky P. , Javurek M., Vach M.(2011):Effect of soil tillage practices on severity of selected diseases in winter wheat. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, 57 (6): 245-250
 • Spitzer T., Klem K., Matusinsky P. , Kazda J.(2011):Model of prediction of Cercospora beticola on sugar beet. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 127 (5-6): 170-173
 • Matusinsky P. , Frei P., Mikolasova R., Svacinova I., Tvaruzek L., Spitzer T.(2010):Species-specific detection of Bipolaris sorokiniana from wheat and barley tissues. Crop Protection, 29 (11): 1325-1330
 • Matusinsky P. , Svobodova-Leisova L., Marik P., Tvaruzek L., Stemberkova L., Hanusova M., Minarikova V., Vysohlidova M., Spitzer T.(2010):Frequency of a mutant allele of cytochrome b conferring resistance to QoI fungicides in the Czech population of Ramularia collo-cygni. Journal of Plant Diseases and Protection, 117 (6): 248-252
 • Matusinsky P. , Mikolasova R., Klem K., Spitzer T.(2009):Eyespot infection risks on wheat with respect to climatic conditions and soil management. Journal of Plant Pathology, 91 (1): 93-101.
 • Matusinsky P. , Mikolasova R., Spitzer T., Klem K., Tvarůžek L.(2009):Primery pro detekci Cochliobolus sativus v obilovinách. Č. patentu 301320
 • Vanova M., Klem K., Misa P., Matusinsky P. , Hajslova J., Lancova K.(2008):The content of Fusarium mycotoxins, grain yield and quality of winter wheat cultivars under organic and conventional cropping systems. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, 54 (9): 395-402
 • Matusinsky P. , Mikolasova R., Klem K., Spitzer T., Urban T.(2008):The role of organic vs. conventional farming practice, soil management and preceding crop on the incidence of stem-base pathogens on wheat. Journal of Plant Diseases and Protection, 115 (1): 17-22
 • Matusinsky P. , Mikolasova R., Spitzer T., Klem K. (2008):Colonization of winter wheat stem bases by communities of pathogenic fungi. Cereal Research Communications, 36 (1): 77-88
 • Vanova M., Matusinsky P. , Benada J.(2006):Survey of incidence of bunts (Tilletia caries and Tilletia controversa) in the Czech Republic and susceptibility of winter wheat cultivars. Plant Protection Science, 42 (1): 21-25
 • Vanova M., Hajslova J., Havlova P., Matusinsky P. , Lancova K., Spitzerova D.(2004):Effect of spring barley protection on the production of Fusarium spp. mycotoxins in grain and malt using fungicides in field trials. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, 50 (10): 447-455
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt