Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.

Osobní informace

  * 1976, Prostějov
mail to Miloslav Kitner miloslav.kitner@upol.cz
  Tel.: 585 634 810

Vzdělání a praxe

 • V roce 2000 ukončeno studium na PřF UP v Olomouci, obor učitelství biologie-chemie pro střední školy, RNDr
 • 2000-2003: PřF UP v Olomouci, obor: botanika, Ph.D.
 • 2003-2004: Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a UEB AV v Olomouci, vědecký pracovník
 • 2005-2011: Katedra botaniky PřF UP v Olomouci, vědecký pracovník
 • 2011-současnost: Katedra botaniky PřF UP v Olomouci, odborný asistent

Zahraniční stáže - Krátkodobé

 • 2005, 2 týdny: Slovinsko, Genetic laboratory, Agricultural Institute of Slovenia & Biotechnological Faculty, University of Slovenia; Ljubljana
 • 2007, 2 týdny: Slovinsko, Genetic laboratory, Agricultural Institute of Slovenia & Biotechnological Faculty, University of Slovenia; Ljubljana
 • 2009, 2 týdny: Německo, Univ. of Hohenheim, Dpt. Botany, Biodiversity and Plant Interaction Group

Zahraniční stáže - Dlouhodobé

 • 2012, 3 měsíce: Německo, Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F) & the Goethe Univ., Frankfurt am Main, Department of Biological Sciences, Institute of Ecology, Evolution and Biodiversity
 • 2014, 1 měsíc: Maďarsko, Department of Plant Pathology, Plant Protection Institute of the Centre for Agricultural Research of the Hungarian Academy of Sciences
 • 2014, 1 měsíc: Německo, Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F) & the Goethe Univ., Frankfurt am Main, Department of Biological Sciences, Institute of Ecology, Evolution and Biodiversity

Prezentace v zahraničí

 • 2017: Mezinárodní konference "Population Genomics of Fungal and Oomycete Diseases of Animals and Plants", Monte Verità Conference Center, Ascona, Švýcarsko, poster
 • 2014: Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F), prezentace
 • 2005: Agricultural Institute of Slovenia, prezentace
 • 2004: Mezinárodní konference "2nd Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil-Systems", 30.6.-2.7. 2004, Mosonmagyaróvár, Maďarsko, 2 postery
 • 2002: Mezinárodní konference "Biology and Taxonomy of Green Algae IV", Smolenice, Slovensko, poster
 • 2001: 52. konference Polské botanické společnosti, Poznań, Polsko, poster
 • 2001: Mezinárodní konference "Shallow lakes“, Balatonfüred, Maďarsko, poster

Výzkumný záměr

 • Studium genetické variability rodu Lactuca spp.
 • Studium genetické variability obligátně biotrofních patogenů (např. Psedoperonospora cubensis, P. humuli, Plasmopara halstedii)
 • Vývoj mikrosatelitních markerů z celogenomových dat
 • Studium genetické variability ohrožených druhů rostlin (Artemisia pancicii, Adenophora liliifolia, Angelica palustris, Pinguicula spp.)

Vedoucí bakalářských a diplomových prací - Vedoucí

 • Vránová, M. (probíhá): Využití vybraných mezidruhových mikrosatelitních markerů pro studium genetické variability populací Lactuca serriola. (BP)
 • Sahajová, E. (2015): Genetická variabilita pracovní kolekce genových zdrojů Lactuca aculeata. (DP)
 • Krůzová, L. (2011): Genetická variabilita sbírky genových zdrojů Lactuca serriola detekovaná pomocí SSR markerů. (BP)
 • Procházková, L. (2011): Využití metody AFLP při studiu genetické variability sbírky izolátů Pseudoperonospora cubensis. (BP)

Vedoucí bakalářských a diplomových prací - Konzultant

 • Hloušková, P. (2011): Využití molekulárních markerů v taxonomii sinic. (BP)
 • Šmachová, P. (2010): Využití proteinových a molekulárních markerů pro charakterizaci variability genových zdrojů rodu Lactuca. (DP)
 • Šmachová, P. (2008): Využití proteinových a molekulárních markerů pro charakterizaci variability genových zdrojů rodu Lactuca. (BP)
 • Digaňová, E. (2007): Využití nativní elektroforézy isoenzymů pro charakterizaci variability vybraných genových zdrojů rostlin a při studiu interakcí rostlina-patogen. (BP)
 • Křížová, B. (2003): Sezónní dynamika fytoplanktonu vybraných rybníků v okolí Prostějova. (DP)
 • Pakostová, A. (2002): Fytoplankton nově vybudovaných rybníků v okolí Hradce Králové. (DP)

Doktorandi

 • Mgr. Lucie Marečková (probíhá): Populačně-genetická studie vybraných zástupců čeledi Campanulaceae

Přehled (spolu)řešených projektů

 • „Záchranný program pro zvonovec liliolistý (MŽP)“ (2015-2016), hlavní řešitel grantu za UP
 • „Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev“; MSM 6198959215; MŠMT ČR (2005 - 2011), spolupracovník;
 • “Alternativní přístupy ve využití biotechnologií pro zvyšování rezistence vybraných luskovin k houbovým patogenům” MZe ČR (NAZV) QD 60099 (2006 - 2009), spolupracovník;
 • “Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie”; projekt OP VK, ESF, MŠMT ČR (2010 - 2013), (CZ.1.07/2.2.00/15.0316), spolupracovník;
 • „Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP: rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů“; projekt OP VK, ESF, MŠMT ČR (2012 - 2014), spolupracovník;
 • „Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí“; projekt OP VK, ESF, MŠMT ČR (2012 - 2014), (CZ.1.07/2.2.00/28.0032), (2012-2014), (CZ.1.07/2.2.00/28.0158), spolupracovník.

Ostatní řešené studie – odpovědný řešitel zakázky aplikovaného výzkumu

 • 2016: “Studie genetické variability matizny bahenní“, pro Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy. Projekt realizován za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí
 • 2011: “Analýza genetické variability populací zvonovce liliolistého“. Zadavatelem díla byla Univerzita Hradec Králové.
 • 2010: “Populačně genetická studie populací pelyňku Pančičova (Artemisia pancicii) na lokalitě Liščí vrch v Dunajovických kopcích“. Zadavatelem díla byla AOPK.
 • 2010: odpovědná osoba za zhotovení díla “Analýza genetické variability populací matizny bahenní“ řešeného v rámci grantu AOPK „Záchrana matizny bahenní (Angelica palustris) v České republice“. Koordinátorem projektu byla Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy. Projekt byl finančně podpořen z Finančních mechanismů EHP/Norska.
 • 2010: studie „Analýza genetické variability populací rdestu dlouholistého“ řešeného v rámci grantu AOPK „Záchrana rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice“. Koordinátorem projektu byla Univerzita v Hradci Králové. Projekt byl finančně podpořen z Finančních mechanismů EHP/Norska.
 • 2009: “Populačně genetická studie populací pelyňku Pančičova (Artemisia pancicii) pocházejících z území ČR a Rakouska“. Zadavatel díla byla AOPK.
 • 2008: “Populačně genetická studie populací pelyňku Pančičova (Artemisia pancicii)“. Zadavatelem díla byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Publikace

 • Kitner, M. , Thines, M., Sedlářová, M. , Vaculná, L. , Bán, R., Körösi, K., Iwebor, M., Antonova, T., Ali, T., Nádvorník, P., Lebeda, A. , Spring, O.(2023):Genetic structure of Plasmopara halstedii populations across Europe and South Russia. Plant Pathology 72(2): 361–375. on-line https://doi.org/10.1111/ppa.13666
 • Vaculná, L. , Majeský, Ľ. , Ali Tahir, Seregin Alexey P., Prausová Romana, Kapler Adam, Iakushenko Dmytro, Thines Marco, Kitner, M. (2021):Genetic structure of endangered species Adenophora liliifolia and footprints of postglacial recolonisation in Central Europe. - Conservation Genetics 22: 1069-1084. [PDF]
 • Mieslerová, B. , Kitner, M. , Petřeková, V., Dvořáková, J., Sedlářová, M. , Cook, R.T.A., Lebeda, A. (2020):Golovinomyces powdery mildews on Asteraceae in the Czech Republic. Plant Protection Science 56(3): 163-179. https://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=129_2019-PPS
 • Mieslerová, B. , Kitner, M. , Křístková, E. , Majeský, Ľ. , Lebeda, A. (2020): Powdery Mildews on Lactuca Species - a Complex View of Host-Pathogen Interactions. - Critical Reviews in Plant Sciences 39(1): 44-71. [PDF]
 • Thines, M., Sharma, R., Rodenburg, S., Gogleva, A., Judelson, H., Xia, X., van den Hoogen, D.J., Kitner, M. , Klein, J., Neilen, M., de Rider, D., Seidl, M.F., van den Ackerveken, G., Govers, F., Schornack, S., Studholme, D.(2020): The genome of Peronospora belbahrii reveals high heterozygosity, a low number of canonical effectors and CT-rich promoters. - Molecular Plant-Microbe Interactions 33(5): 742-753. [PDF]
 • Ali, T., Muñoz-Fuentes, V., Buch, A-K., Çelik, A., Dutbayev, A., Gabrielyan, I., Glynou, K., Kachour, L., Khaliq, I., Kitner, M. , Nigrelli, L., Ploch, S., Runge, F., Solovyeva, I., Schmuker, A., Vakhrusheva, L,, Xia, X., Maciá-Vicente, J.-G., Nowak, C., Thines, M.(2019): Out of the Transcaucasia: origin of Western and Central Palearctic populations of Microthlaspi perfoliatum. - Flora 253: 127-141. [PDF]
 • Braun, U., Shin, H.D., Takamatsu, S., Meeboon, J., Kiss, L., Lebeda, A. , Kitner, M. , Götz, M.(2019): Phylogeny and taxonomy of Golovinomyces orontii revisited. – Mycological Progress 18(3):335-357 [PDF]
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Mieslerová, B. , Křístková, E. , Pavlíček, T.(2019): The occurrence of powdery mildew Leveillula lactucae-serriolae on Lactuca serriola in Jordan. – Phytopathologia Mediterranea(in press)
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Doležalová, I., Kitner, M. , Widrlechner, M.P.(2019): Wild Lactuca Species in North America. - In: In.: Greene, S.L, Williams, K.A., Khoury, C.K., Kantar, M.B., Marek, L.F. (Eds.): North American Crop Wild Relatives, Volume 2. Springer, Cham, Switzerland, 2019, pp. 131-194. (ISBN 978-3-319-97120-9)[PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Doležalová, I., Khoury, C. K., Widrlechner, M. P., Hu, J., Carver, D.,, Achicanoy, H. A., Sosa C. C.(2019): Research gaps and challenges in the conservation and exploitation of North American wild lettuce (Lactuca L.) germplasm. – Crop Science 59: 2337-2356. [PDF]
 • Jemelková, M., Kitner, M. , Křístková, E. , Doležalová, I., Lebeda, A. (2018): Genetic variability and distance between Lactuca serriola L. populations from Sweden and Slovenia assessed by SSR and AFLP markers. - Acta Botanica Croatica 77(2): 172-180. [PDF]
 • Petrželová, I., Jemelková, M., Doležalová, I., Choi, Y.J., Kruse, J., Thines, M., Kitner, M. (2017): Confirmation of Peronospora agrimoniae as a distinct species. – European Journal of Plant Pathology 147: 887-896. DOI: 10.1007/s10658-016-1058-8 [PDF]
 • Petrželová, I., Jemelková, M., Doležalová, I., Ondřej, V. , Kitner, M. (2017): Identification of Rust Disease of Giant Knapweed in the Czech Republic - Short Communication. – Plant Protection Science 53(3): 153-158. DOI: 10.17221/117/2016-PPS [PDF]
 • Smýkal, P. , Chaloupská, M., Bariotakis, M., Marečková, L. , Sinjushin, A., Gabrielyan, I., Akopian, J., Toker, C., Kenicer, G., Kitner, M. , Pirintsos, S.(2017): Spatial patterns and intraspecific diversity of the glacial relict legume species Vavilovia formosa (Stev.) Fed. in Eurasia. - Plant Systematics and Evolution 303(3): 267-282. DOI: 10.1007/s00606-016-1368-5 [PDF]
 • Jandová, M. , Oulehlová, M. , Vojtěchová, K., Kitner, M. , Duchoslav, M. (2017):Allium pseudotelmatum (Amaryllidaceae), a new species of Allium sect. Codonoprasum from Croatia.- Phytotaxa 311:139–154.[PDF]
 • Kitner, M. , Mieslerová, B. , Petřeková, V., Lebeda, A. (2017): First Report of Powdery Mildew Caused by Erysiphe macleayae on Macleaya microcarpa in the Czech Republic. – Plant Disease 101(8): 1544. [PDF]
 • Ali, T., Muñoz-Fuentes, V., Buch, A-K., Çelik, A., Dutbayev, A., Gabrielyan, I., Glynou, K., Khaliq, I., Kitner, M. , Nigrelli, L., Ploch, S., Runge, F., Schmuke,r A., Solovyeva, I., Xia, X., Vakhrusheva, L., Maciá-Vicente, J.-G., Nowak, C., Thines, M.(2017): Genetic patterns reflecting Pleistocene range dynamics in the annual calcicole plant Microthlaspi erraticum across its Eurasian range. – Flora 236-237: 132-142.[PDF]
 • Pirondi, M., Kitner, M. , Iotti, M., Sedláková, B. , Lebeda, A. , Collina, M.(2016): Genetic structure and phylogeny of Italian and Czech populations of the cucurbit powdery mildew fungus Golovinomyces orontii inferred by Multilocus Sequence Typing. – Plant Pathology 65: 959-967 DOI: 10.1111/ppa.12480[PDF]
 • Prausová, R., Marečková, L. , Kapler, A., Majeský, Ľ. , Farkas, T., Indreica, A., Šafářová, L., Kitner, M. (2016): Adenophora liliifolia: condition of its populations in Central Europe. - Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 58: 83-105. DOI: 10.1515/abcsb-2016-0018 [PDF]
 • Petrželová, I., Kitner, M. , Doležalová, I., Ondřej, V. , Lebeda, A. (2015): First report of a basil downy mildew caused by Peronospora belbahrii in the Czech Republic. – Plant Disease 99(3): 418.[PDF]
 • Petrželová, I., Jemelková, M., Kitner, M. , Doležalová, I.(2015): First report of rust disease caused by Puccinia lagenophorae on pot marigold (Calendula officinalis) in the Czech Republic. – Plant Disease 99(6): 892. [PDF]
 • Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Křístková, E. , Jemelková, M., Lebeda, A. , Beharav A.,(2015): Genetic diversity in Israeli natural populations of three predominantly self-pollinating wild Lactuca (L. serriola, L. saligna, L. aculeata) species. - Genetic Resources and Crop Evolution 67(2): 991-1008. [PDF]
 • Majeský, Ľ. , Vašut, R. , Kitner, M. (2015):Genotypic diversity of apomictic microspecies of the Taraxacum scanicum group (Taraxacum sect. Erythrosperma). - Plant Systematics and Evolution 301(8): 2105-2124. [PDF]
 • Petrželová, I., Kitner, M. , Jemelková, M., Doležalová, I.(2015): First report of buckwheat downy mildew caused by Peronospora cf. ducometi in the Czech Republic. – Plant Disease 99(8): 1178. [PDF]
 • Kitner, M. , Lebeda, A. , Sharma, R., Runge, F., Dvořák, P. , Tahir, A., Choi, Y.-J., Sedláková, B. , Thines, M.(2015):Coincidence of virulence shifts and population genetic changes of Pseudoperonospora cubensis in the Czech Republic. - Plant Pathology 64: 1461-1470. [PDF]
 • Jemelková, M., Kitner, M. , Křístková, E. , Beharav, A., Lebeda, A. (2015): Biodiversity of Lactuca aculeata germplasm assessed by SSR and AFLP markers, and resistance variation to Bremia lactucae. – Biochemical Systematics and Ecology 61: 344-356. [PDF]
 • Sharma, R., Xia, X, Cano, L.M., Evangelisti, E., Kemen, E., Judelson, H., Oome, S., Sambles, |S., van den Hoogen, D.J., Kitner, M. , Klein, J, Meijer, H.J.G., Spring, O., Win, J., Zipper, R., Bode, H.B., Govers, F., Kamoun, S., Schornack, S., Studholme, D., van den Ackerweken, G., Thines, M.(2015): Genome analyses of the sunflower pathogen Plasmopara halstedii provide insights into effector evolution in downy mildews and Phytophthora. – BMC Genomics 16:741 doi:10.1186/s12864-015-1904-7[PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Mieslerová, B. , Jemelková, M.(2015): Resistance of wild Lactuca genetic resources to diseases and pests, and their exploitation in lettuce breeding. Acta Horticulturae 1101: 133-139. [PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Mieslerova, B. , Jemelková, M., Pink, D.A.C.(2014): Wild Lactuca species, their genetic diversity, resistance to diseases and pests, and exploitation in lettuce breeding. - European Journal of Plant Pathology 138 (3): 597-640.[PDF]
 • Polat, İ., Baysal, Ö., Mercati, F., Kitner, M. , Cohen, Y., Lebeda, A. , Carimi, F.(2014): Characterization of Pseudoperonospora cubensis isolates from Europe and Asia using ISSR and SRAP molecular markers. - European Journal of Plant Pathology 139: 641-653. [PDF]
 • Kitner, M. , Prausová, R., Adamec, L.(2013): Present status of genetic diversity of Potamogeton praelongus populations in the Czech Republic. – Phyton (Horn, Austria) 53: 73-86. (PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE)
 • Hašler, P. , Dvořák, P. , Johansen, J.R., Kitner, M. , Ondřej, V. , Poulíčková, A. (2012):Morphological and molecular study of epipelic filamentous genera Phormidium, Microcoleus and Geitlerinema (Oscillatoriales, Cyanophyta/Cyanobacteria). Fottea, 12: 341–358.
 • Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Gillová L., Vymyslický T., Nagler M.(2012): Genetic structure of Artemisia pancicii populations inferred from AFLP and cpDNA data. - Preslia 84: 97-120.
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Křístková, E. , Doležalová, I., Beharav, A.(2012): Genetic polymorphism in Lactuca aculeata populations and occurrence of natural putative hybrids between L. aculeata and L. serriola. - Biochem. Syst. Ecol. 42: 113-123. DOI: 10.1016/j.bse.2012.02.008
 • Majeský, Ľ. , Vašut, R. , Kitner, M. , Trávníček, B. (2012): The pattern of genetic variability in apomictic clones of Taraxacum officinale indicates the alternation of asexual and sexual histories of apomicts. - PLoS ONE 7(8): e41868. doi:10.1371/journal.pone.0041868
 • Navrátilová, B. , Skálová, D. , Ondřej, V. , Kitner, M. , Lebeda, A. (2011): Biotechnological Methods Utilized in Cucurbits Research - A Review. – Horticultural Science (Prague) 38: 150-158.
 • Ondřej, V. , Havránek, P., Kitner, M. , Němcová, P.(2011): Molecular identification and characterization of the Morchellaceae germplasm collection of "mulch morels". – International Journal of Medicinal Mushrooms 13(4): 369-375. DOI: 10.1615/IntJMedMushr.v13.i4.70
 • Švábová, L., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Dostálová, R., Ondřej, M., Horáček, J., Smýkalová, I., Griga, M.(2011): Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on morphological characteristics and peroxidase activity pea cultivars with different susceptibility. Journal of Plant Pathology 93(1): 19-30. [PDF]
 • Hašler, P. , Dvořák, P., Ondřej, V. , Kitner, M. , Hloušková, P., Poulíčková, A. (2011): The importance of polyphasic approach in the comparative study on Nodularia MERTENS ex BORNET et FLAHAULT (Nostocales, Cyanobacteria). - Preslia 83: 167-182.
 • Hašler, P. , Dvořák, P. , Ondřej, V. , Kitner, M. , Hloušková, P., Poulíčková, A. (2011):The importance of the polyphasic approach in a comparative study of Nodularia Mertens ex Bornet et Flahault (Nostocales, Cyanobacteria). Preslia, 83: 167–182.
 • Gillová, L., Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Skálová, D., Vymyslický, T.(2011): Nové poznatky o druhu pelyněk Pančićův (Artemisia pancicii Danihelka et Marhold) [New knowledge on Artemisia pancicii]. – Příroda, Praha 31: 11-31.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I., Kitner, M. , Novotná, A., Šmachová, P., Widrlechner, M.P.(2011): North American continent – a new source of wild Lactuca spp. germplasm variability for future lettuce breeding. - Acta Horticulturae 918: 475-482.
 • Beharav, A., Maras, M., Kitner, M. , Šuštar-Vozlič, J., Sun, G.L., Doležalová, I. , Lebeda, A. , Meglič, V.(2010): Comparison of three genetic similarity coefficients based on dominant markers from predominantly self-pollinating species. - Biologia Plantarum 54: 54-60.
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Dziechciarková, M., Doležalová, I. , Křístková, E. , Lindhout, P.(2009): An insight into the genetic polymorphism among European populations of Lactuca serriola assessed by AFLP. - Biochem. Syst. Ecol. 37: 597-608. DOI:10.1016/j.bse.2009.10.010.
 • Madlener, S., Svačinová, J., Kitner, M. , Kopecký, J., Eytner, R., Lackner, A., Phuong Nha Vo T., Frisch R., Grusch M., de Martin, R.(2009): In vitro anti-inflammatory and anticancer activities of extracts of Acalypha alopecuroidea (Euphorbiaceae). - Int. J. Oncol. 35: 881-891. DOI: 10.3892/ijo_00000403.
 • Ondřej, V. , Kitner, M. , Doležalová, I. , Nádvorník, P., Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2009): Chromatin structural rearrangement during dedifferentiation of protoplasts of Cucumis sativus L. – Molecules and Cells 27: 443-447.
 • Sarris, P.F., Abdelhalim, M., Kitner, M. , Skandalis, N., Panopoulos, N.J., Doulis, A.G., Lebeda, A. (2009): Molecular polymorphisms between populations of Pseudoperonospora cubensis from Greece and the Czech Republic and the phytopathological and phylogenetic implications. - Plant Pathology 58: 933-943. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2009.02093.x
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Kitner, M. , Petrželová, I.,, Mieslerova, B. , Novotná, A.(2009): Wild Lactuca germplasm for lettuce breeding: current status, gaps and challenges. - Euphytica 170: 15-34.
 • Hašler, P. , Štěpánková, J., Špačková, J., Neustupa, J., Kitner, M. , Hekera, P., Veselá, J., Burian, J., Poulíčková, A. (2008):Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. – Fottea 8: 133-146.
 • Kitner, M. , Lebeda, A. , Doležalová, I. , Maras, M., Křístková, E. , Nevo, E., Pavlíček, T., Meglic, V., Beharav, A.(2008): AFLP analysis of Lactuca saligna germplasm collections from four European and three Middle Eastern countries. - Israel J. Plant Sci. 56: 185-193.
 • Hašler, P. , Štěpánková, J., Špačková, J., Neustupa, J., Kitner, M. , Hekera, P., Veselá, J., Burian, J., Poulíčková, A. (2008): Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. - Fottea 8(2): 133–146.
 • Švábová, L., Klenotičová, H., Griga, M., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. (2008):Alternativní biotechnologické postupy ve šlechtění luskovin. Úroda LVI(12): 59-61.
 • Lysáková, M., Kitner, M. , Poulíčková, A. (2007): The epipelic algae of fishponds of Central and Northern Moravia (The Czech Republic). - Fottea 7(1): 69-75.
 • Poulíčková, A. , Kitner, M. , Hašler, P. (2006): Vertical distribution of attached algae in shallow fishponds of different trophic status. - Biologia 61: 1-9.
 • Poulíčková, A. , Hašler, P. , Kitner, M. (2004): Annual cycle of Planktothrix agardhii nature population. – Int. Rev. Hydrobiol. 89(3): 278-288.
 • Kitner, M. , Poulíčková, A. , Novotný, R., Válová, P., Hašler, P. (2003): First record of Dicranochaete reniformis Hieronymus in Moravia (Czech Republic). - Biologia 58(4): 529-535.
 • Kitner, M. , Poulíčková, A. (2003):Littoral diatoms as indicators for the eutrophication of shallow lakes. - Hydrobiologia 506: 519-524.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt