Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Mgr. Michaela Švécarová, Ph.D.

Osobní informace

  * 1983, Prostějov
mail to Michaela Švécarová michaela.svecarova@upol.cz
  Tel.: 585 634 811

Vzdělání

 • 2003-2006 Bc. Biochemie, PřF Olomouc; Téma bakalářské práce: Stanovení biogenních aminů v biologických tekutinách
 • 2006-2008 Mgr. Biochemie, PřF Olomouc; Téma diplomové práce: Imobilizace trypsinu na magnetické nanočástice a další využití v proteomice
 • 2008-2013 PhD. Biochemie, PřF Olomouc; Téma disertační práce: Imobilizace proteinů na magnetické nanočástice a jejich praktické použití (školitel: prof. Marek Šebela)

Praxe

 • 2009-2011 PřF Olomouc; Katedra biochemie, vědecký pracovník
 • 2010-2012 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum; oddělení biochemie proteinů a proteomiky, PřF Olomouc, vědecký pracovník
 • 2013-2014 PřF Olomouc; Katedra buněčné biologie a genetiky, vědecký pracovník
 • 2014 - dosud PřF Olomouc; Katedra botaniky, odborný asistent

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost chemická

Zahraniční stáže

 • Department of Biological Chemistry, University of Padua, Italy; 3 měsíce (vedoucí prof. Fabio Vianello)

Kurzy

 • 18. – 22.11. 2013; SafeSciMET – course 3.5: Mutagenesis and Carcinogenesis, University of Vienna, Austria
 • 3. – 7.2. 2014; SafeSciMET – course 4.3: Predictive Cell Culture Systems, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Germany

Konference

 • 2008: Mezinárodní konference; 7th International Conference on Scientific and Clinical Application of Magnetic Carriers, Vancouver, Kanada, (poster)
 • 2008: 21. biochemický sjezd, České Budějovice, ČR, (poster)
 • 2009: 61. Zjazd chemikov, Tatranské Matliare, Slovensko, (poster)
 • 2010: Mezinárodní konference; 8th International Conference on the Scientific and Clinical applications of Magnetic Carriers, Roztok, Německo, (poster)
 • 2010: 62. sjezd chemických společností, Pardubice, ČR, (poster)
 • 2010: Mezinárodní konference; 4th Central and Eastern European Proteomic Conference meets International Metabolomics Austria, Vídeň, Rakousko, (poster)
 • 2011: Mezinárodní konference; IMAGINENANO Bringing together Nanoscience & Nanotechnology, Bilbao, Španělsko, (posters)
 • 2012: 64. sjezd chemických společností, Olomouc, ČR, (přednáška)
 • 2013: XXVII. Xenobiochemické symposium, Pavlov, ČR, (poster)
 • 2014: Mezinárodní konference; 20th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations, Štutgart, Německo, (poster)

Publikace

 • Hašler, P. , Ondřej, V. , Švécarová, M. , Sedlářová, M. , Vaidová, M., Poulíčková, A. (2017):Tritium influence on morphology, reactive oxygen species production and catalase gene expression in Pseudendoclonium basilense and Stigeoclonium nanum (Chlorophyta). Fottea 17(1): 127–135. DOI: 10.5507/fot.2017.012
 • Dvořák, Z., Srovnalová, A., Švécarová, M. , Vrzal, R.(2014):The effect of anthocyans on the expression of selected phase II xenobiotic-metabolizing enzymes in primary cultures of human hepatocytes. - Food Funct. 5: 2145-2151.
 • Novotná, A., Srovnalová, A., Švécarová, M. , Korhonová, M, Bartoňková, I., Dvořák, Z.(2014):Differential Effects of Omeprazole and Lansoprazole Enantiomers on Aryl Hydrocarbon Receptor in Human Hepatocytes and Cell Lines. - Plos One, e98711.
 • Srovnalová, A., Švécarová, M. , Kopečná-Zapletalová, M., Anzenbacher, P., Bachleda, P., Anzenbacherová, E., Dvořák, Z.(2014):Effects of anthocyanidins and anthocyanins on the expression and catalytic activities of CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9 and CYP3A4 in primary human hepatocytes and human liver microsomes. - J. Agric. Food Chem. 62, 789-797.
 • Novotná, A., Kameníčková, A., Švécarová, M. , Korhonová, M, Bartoňková, I., Dvořák, Z.(2014):Profiling of enantiopure drugs towards aryl hydrocarbon (AhR), glucocorticoid (GR) and pregnane X (PXR) receptors in human reporter cell lines. - Chem-Biol Interact 208: 64-76.
 • Kameníčková, A., Švécarová, M. , Bachleda, P., Dvořák, Z.(2013):Effects of artificial sweeteners on the AhR- and GR-dependent CYP1A1 expression in primary human hepatocytes and human cancer cells. - Toxicol in Vitro 27: 2283-2288.
 • Švécarová, M. , Šebela, M., Marková, Z., Poláková, K., Čuda, J., Šafářová, K., Zbořil, R.(2013):Thermostable trypsin conjugates immobilized to biogenic magnetite show a high operational stability and remarkable reusability for protein digestion. - Nanotechnology 24: 125102.
 • Švécarová, M. , Zajoncová, L., Poláková, K., Čuda, J, Šafaříková, M., Šebela, M., Šafařík, I.(2011):Biologically active compounds immobilized on magnetic carriers and their utilization in biochemistry and biotechnology. - Chem. Listy 105(7): 524-530.
 • Kluchova, K., Zboril, R., Tucek, J., Švécarová, M. , Zajoncova, L., Safarik, I., Mashlan, M., Markova, I., Jancik, D., Sebela, M., Bartonkova, H., Bellesi, V., Novak, P., Petridis, D.(2009):Superparamagnetic maghemite nanoparticles from solid-state synthesis – Their functionalization towards peroral MRI contrast agent and magnetic carrier for trypsin immobilization. - Biomaterials 30(15): 2855-2863.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt