Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Mgr. Lucie Vaculná

Osobní informace

  * 1987, Hradec Králové
mail to Lucie Vaculná mareckova.lucie@gmail.com
  Tel.: 585 634 810

Vzdělání

 • 1999 - 2007 – Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové
 • 2007 – 2010 – Bc. Systematická biologie a ekologie, PdF Univerzita Hradec Králové (téma bakalářské práce „Sledování populace zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v lokalitě Vražba na Jaroměřsku ve vztahu k managementu jeho biotopu“, vedoucí RNDr. Romana Prausová, Ph.D.)
 • 2010 – 2013 – Mgr. Systematická biologie a ekologie, PřF Univerzita Hradec Králové (téma diplomové práce „Stav populací a lokalit kriticky ohroženého druhu rostliny zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v České republice“, vedoucí RNDr. Romana Prausová, Ph.D.)
 • 2013 – dosud: Ph.D. Botanika, PřF UP Olomouc (téma disertační práce „Populačně-genetická studie vybraných zástupců čeledi Campanulaceae“, školitel RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.)

Členství v odborných organizacích

 • Česká společnost pro ekologii

Výzkumný zájem

 • biologie a ekologie druhů Adenophora liliifolia a Campanula cervicaria (Campanulaceae)
 • záchranný program pro kriticky ohrožený druh Adenophora liliifolia v ČR

Publikace

 • Kitner, M. , Thines, M., Sedlářová, M. , Vaculná, L. , Bán, R., Körösi, K., Iwebor, M., Antonova, T., Ali, T., Nádvorník, P., Lebeda, A. , Spring, O.(2023):Genetic structure of Plasmopara halstedii populations across Europe and South Russia. Plant Pathology 72(2): 361–375. on-line https://doi.org/10.1111/ppa.13666
 • Vaculná, L. , Majeský, Ľ. , Ali Tahir, Seregin Alexey P., Prausová Romana, Kapler Adam, Iakushenko Dmytro, Thines Marco, Kitner, M. (2021):Genetic structure of endangered species Adenophora liliifolia and footprints of postglacial recolonisation in Central Europe. - Conservation Genetics 22: 1069-1084. [PDF]
 • Smýkal, P. , Chaloupská, M., Bariotakis, M., Marečková, L. , Sinjushin, A., Gabrielyan, I., Akopian, J., Toker, C., Kenicer, G., Kitner, M. , Pirintsos, S.(2017): Spatial patterns and intraspecific diversity of the glacial relict legume species Vavilovia formosa (Stev.) Fed. in Eurasia. - Plant Systematics and Evolution 303(3): 267-282. DOI: 10.1007/s00606-016-1368-5 [PDF]
 • Prausová, R., Marečková, L. , Kapler, A., Majeský, Ľ. , Farkas, T., Indreica, A., Šafářová, L., Kitner, M. (2016): Adenophora liliifolia: condition of its populations in Central Europe. - Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 58: 83-105. DOI: 10.1515/abcsb-2016-0018 [PDF]
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt