Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Mgr. Lucie Kobrlová

Osobní informace

  * 1990, Turnov
mail to Lucie Kobrlová Lucka.Kobrlova@seznam.cz
  Tel.: 585 634 819

Vzdělání

 • 2005 – 2009: Gymnázium Jana Palacha, Turnov
 • 2009 – 2012: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie (Bc.) Bakalářská práce: Cytologická a morfologická variabilita Symphytum tuberosum agg. ve střední Evropě. (vedoucí: B. Trávníček, konzultant: M. Hroneš)
 • 2012 – 2014: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Botanika (Mgr.) Magisterská práce: Biosystematická a chorologická studie Symphytum tuberosum agg. ve střední Evropě. (vedoucí: B. Trávníček, konzultant: M. Hroneš)

Členství ve vědeckých společnostech

 • Česká botanická společnost

Téma disertační práce

 • Rod Symphytum L. ve střední Evropě: chorologie, cytogeografie a taxonomie. (školitel: B. Trávníček, konzultant: M. Hroneš)

Publikace

 • Vojtěchová, K., Kobrlová, L. , Schönswetter, P., Duchoslav, M. (2023):Disentangling the taxonomic structure of the Allium paniculatum species complex in central and eastern Europe using molecular, cytogenetic and morphological tools.- Preslia 95: 119–163.[PDF]
 • Kobrlová, L. , Duchoslav, M. , Hroneš, M. (2022):Morphological, ecological and geographic differences between diploids and tetraploids of Symphytum officinale (Boraginaceae) justify both cytotypes as separate species. - AoB Plants 144: plac028.[PDF]
 • Bitomský, M., Kobrlová, L. , Hroneš, M. , Klimešová, J., Duchoslav, M. (2022):Stoichiometry versus ecology: the relationships between genome size and guanine-cytosine content, and tissue nitrogen and phosphorus in grassland herbs. - Annals of Botany 130: 189-197.[PDF]
 • Bitomský, M., Kobrlová, L. , Hroneš, M. , Duchoslav, M. (2022):Plant functional groups and phylogenetic regularity control plant community bioelement composition through calcium and magnesium. - Oikos e09546.[PDF]
 • Kobrlová, L. , Dančák, M., Sukri, R. S., Metali, F., Hroneš, M. (2020):Application of glycerol-preserved nuclei protocol for genome size estimation in the field conditions of a tropical rainforest. - Plant Systematics and Evolution 306: 73.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Jandová, M., Kobrlová, L. , Šafářová, L., Brus, J., Vojtěchová, K.(2020):Intricate distribution patterns of six cytotypes of Allium oleraceum at a continental scale: niche expansion and innovation followed by niche contraction with increasing ploidy level. - Front. Plant Sci. 11: 591137. [PDF]
 • Kobrlová, L. , Hroneš, M. (2019):First insights into the evolution of genome size in the borage family - complete data set of Boraginaceae in the Czech Republic. - Botanical Journal of the Linnaean Society 189: 115-131.
 • Kobrlová, L. , Mandáková, T., Hroneš, M. (2018): Taxonomic status and typification of a neglected name Symphytum leonhardtianum from the Symphytum tuberosum complex (Boraginaceae). - Phytotaxa 349: 225–236.
 • Kaplan, Z., Danihelka, J., Šumberová, K., Chrtek, J. Jr., Rotreklová, O., Ekrt, L., Štěpánková, J., Taraška, V. , Trávníček, B. , Prančl, J., Ducháček, M., Hroneš, M. , Kobrlová, L. , Horák, D., Wild, J.(2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. – Preslia 89: 333-439.[PDF]
 • Kobrlová, L. (2017):Rod Symphytum (kostival) v České republice II. S. officinale agg. - Zprávy České botanické společnosti 52: 175-223.
 • Kobrlová, L. , Hroneš, M. (2017):Rod Symphytum L. (kostival) v České republice III. Nepůvodní a pěstované druhy. - Zprávy České botanické společnosti 52: 225-248.
 • Kobrlová, L. , Hroneš, M. , Koutecký, P., Štech, M., Trávníček, B. (2016): Symphytum tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. - Preslia 88: 77-112.[PDF]
 • Kaplan, Z., Danihelka, J., Lepší, M., Lepší, P., Ekrt, L., Chrtek, J., Kocián, J., Prančl, J., Kobrlová, L. , Hroneš, M. , Šulc, V.(2016):Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. - Preslia 88: 459-544.
 • Kobrlová, L. , Hroneš, M. , Trávníček, B. (2016):Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg. - Zprávy České botanické společnosti 51: 221-256.[PDF]
 • Hroneš, M. , Kobrlová, L. (2016):Nová lokalita křivatce českého (Gagea bohemica) na Záhorské nížině (západní Slovensko) [A new locality of Gagea bohemica in the Záhorská nížina lowland (western Slovakia)]. - Acta Carpathica Occidentalis 7: 20–25.
 • Hroneš, M. , Kobrlová, L. , Taraška, V. , Popelka, O. , Hédl, R. , Sukri, R. S., Metali, F., Dančák, M.(2015):Thismia brunneomitra, another new species of Thismia (Thismiaceae) from Ulu Temburong, Brunei Darussalam. - Phytotaxa 234 (2): 172–178.[PDF]
 • Hroneš, M. , Kobrlová, L. (2014):New locality of Viola jordanii Hanry in the north-eastern Italy and some remarks of its distribution in Europe. - Hacquetia 13: 303–305.[PDF]
 • Hroneš, M. , Kobrlová, L. (2013):Viola sororia Willd. - New locality of an introduced species, with some comments on its cultivars. - Hladnikia 31: 51-52.[PDF]
 • Dančák, M., Hroneš, M. , Sochor, M., Kobrlová, L. , Hedl, R. , Hrázský, Z., Vildomcová, A., Sukri, R.S., Metali, F.(2013):A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. - Phytotaxa 125: 33–39.[PDF]
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt