Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

RNDr. Ľuboš Majeský, Ph.D.

Osobní informace

mail to Ľuboš Majeský lubos.majesky@gmail.com
  Tel.: 585 634 822

Vzdělání

 • 2000 – 2005 Magisterské štúdium (Mgr.): Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko), Prírodovedecká fakulta, odbor Botanika a fyziológia rastlín
  Diplomová práca: Príspevok k poznaniu reprodukčných systémov v rode Taraxacum sect. Ruderalia (školiteľ: prof. RNDr. Pavol Mártonfi, Ph.D.)
 • 2006 Rigorózna skúška (RNDr.): Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko), Prírodovedecká fakulta, odbor Biológia
  Rigorózna práca: Vybrané aspekty reprodukcie v rode Taraxacum sect. Ruderalia (konzultant: prof. RNDr. Pavol Mártonfi, Ph.D.)
 • 2008 – 2013 Doktorské štúdium (Ph.D.): Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, odbor Botanika
  Doktorská práca: Mikroevoluční procesy v apomiktickém rodě Taraxacum
  (školiteľ: RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.)

Praxe

 • 2005 – 2007 odborný asistent, Katedra botaniky a fyziológie rastlín, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
 • 2013 (červen) – vedecký pracovník, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Zahraniční stáže

 • 2005 – 5 mesiacov: Gent University, Faculty of Science, Research Group Spermatophytes, Leadership: prof. Dr. Paul Goetghebeur
 • 2012 – 3 mesiace: Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) Gatersleben, Apomixis Research Group, Leadership: Dr. Timothy F. Sharbel

Členství v odborných společnostech

Výzkumný zájem

 • Mojím hlavným vedeckým zameraním je štúdium apomixie v rode Taraxacum. Zaujímam sa hlavne o populačno genetické aspekty asexuálneho rozmnožovania, vnútro- a medzipopulačnú štruktúru asexuálných a zmiešaných sex-asex populácii. Študujem spôsoby vzniku genetickej variability u asexuálných línií, možnosti hybridizácie medzi apomiktami a sexuálmi. Zaujíma ma ako došlo k vzniku apomixii v rode Taraxacum a otázka akumulácie mutácií v asexuálních líniách (Muller´s Ratchet).
 • Ďalším predmetom môjho záujmu je štúdium populačnej genetiky ohrozených rastlinných druhov, biosystematika rodu Lophophora, fylogeografia, tropická botanika a rastlinná biosystematika.

Pedagogická činnost

 • 2005 – 2007 Základy botaniky, Botanika vyšších rastlín, Fytogeografia, Terénne cvičenia z botaniky (Výuka realizovaná na Katedre botaniky a fyziológie rastlín, PrF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • 2009 – Etnobotanika (Katedra botaniky, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 2012 – Fytogeografia (Katedra botaniky, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 2013 – Molekulární biosystematika (Katedra botaniky, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci)

Publikace

 • Vaculná, L. , Majeský, Ľ. , Ali Tahir, Seregin Alexey P., Prausová Romana, Kapler Adam, Iakushenko Dmytro, Thines Marco, Kitner, M. (2021):Genetic structure of endangered species Adenophora liliifolia and footprints of postglacial recolonisation in Central Europe. - Conservation Genetics 22: 1069-1084. [PDF]
 • Řeháková Klára, Čapková Kateřina, Altman Jan, Dančák Martin, Majeský, Ľ. , Doležal Jiří(2021):Contrasting Patterns of Soil Chemistry and Vegetation Cover Determine Diversity Changes of Soil Phototrophs Along an Afrotropical Elevation Gradient. Ecosystems. [PDF]
 • Cole, THC, Hilger, HH, Majeský, Ľ. , Mártonfi, P(2021):Plant Phylogeny Posters – Concise Overviews of Plant Phylogeny now in Czech and Slovak. Thaiszia - Journal of Botany, 31(1): 043-045.[PDF]
 • Dudáš, M., Šuvada, R., Majeský, Ľ. , Vašut, R. (2020):Taraxacum sect. Erythrosperma in Slovakia. Part II. Notes on distribution and ecology of Taraxacum danubium. - Thaiszia - J. Bot. 30(1): 081-092, doi: 10.33542/TJB2020-1-06.[PDF]
 • Mieslerová, B. , Kitner, M. , Křístková, E. , Majeský, Ľ. , Lebeda, A. (2020): Powdery Mildews on Lactuca Species - a Complex View of Host-Pathogen Interactions. - Critical Reviews in Plant Sciences 39(1): 44-71. [PDF]
 • Nováková, E., Záblatzká, L., Brus, J., Majeský, Ľ. , Cvrčková, F., Kalendar, R., Smýkal, P. (2019):Allelic Diversity of Acetyl Coenzyme A Carboxylase accD/bccp Genes Implicated in Nuclear-Cytoplasmic Conflict in the Wild and Domesticated Pea (Pisum sp.). - International Journal of Molecular Sciences 20(7): 1773.
 • Hořák, D., Ferenc, M., Sedláček, O., Motombi, F. N., Svoboda, M., Altman, J., Albrecht, T., Nana, E. D., Janeček, Š., Dančák, M.,, Majeský, Ľ. , Lltonga, E. N., Doležal, J.(2019):Forest structure determines spatial changes in avian communities along an elevational gradient in tropical Africa. J Biogeogr. 2019; 00: 1– 13. https://doi.org/10.1111[PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Doležalová, I., Khoury, C. K., Widrlechner, M. P., Hu, J., Carver, D.,, Achicanoy, H. A., Sosa C. C.(2019): Research gaps and challenges in the conservation and exploitation of North American wild lettuce (Lactuca L.) germplasm. – Crop Science 59: 2337-2356. [PDF]
 • Macháčková, P. , Majeský, Ľ. , Hroneš, M. , Hřibová, E., Trávníček, B. , Vašut, R. (2018):New chromosome counts and genome-size estimations for 28 species of Taraxacum sect. Taraxacum. - Comparative Cytogenetics 12: 403-420.[PDF]
 • Ferenc, M., Sedláček, O., Tropek, R., Albrecht, T., Altman, J., Dančák, M., Doležal, J., Janeček, Š., Maicher, V., Majeský, Ľ. , Motomb,i F.N., Murkwe, M., Sáfián, S., Svoboda, M., Hořák, D.(2018): Something is missing at the bottom: Importance of coastal rainforests for conservation of trees, birds and butterflies in the Mount Cameroon area. African Journal of Ecology 56: 679-683. [PDF]
 • Majeský, Ľ. , Krahulec, F., Vašut, R. (2017):How apomictic taxa are treated in current taxonomy: A review - Taxon, 66 (5): 1017 - 1040, https://doi.org/10.12705/665.3
 • Salih, R. H. M., Majeský, Ľ. , Schwarzacher, T., Gornall, R., Heslop-Harrison, P.(2017):Complete chloroplast genomes from apomictic Taraxacum (Asteraceae): Identity and variation between three microspecies - PloS ONE 12(2): e0168008, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168008[PDF]
 • Prausová, R., Marečková, L. , Kapler, A., Majeský, Ľ. , Farkas, T., Indreica, A., Šafářová, L., Kitner, M. (2016): Adenophora liliifolia: condition of its populations in Central Europe. - Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 58: 83-105. DOI: 10.1515/abcsb-2016-0018 [PDF]
 • Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Křístková, E. , Jemelková, M., Lebeda, A. , Beharav A.,(2015): Genetic diversity in Israeli natural populations of three predominantly self-pollinating wild Lactuca (L. serriola, L. saligna, L. aculeata) species. - Genetic Resources and Crop Evolution 67(2): 991-1008. [PDF]
 • Płachno, B. J., Świątek, P., Kozieradzka-Kiszkurno, M., Majeský, Ľ. , Marciniuk, J., Stolarczyk, P.(2015):Are obligatory apomicts invested in the pollen tube transmitting tissue? Comparison of the micropyle ultrastructure between sexual and apomictic dandelions (Asteraceae, Lactuceae). - Protoplasma 252: 1325-1333.[PDF]
 • Majeský, Ľ. , Vašut, R. , Kitner, M. (2015):Genotypic diversity of apomictic microspecies of the Taraxacum scanicum group (Taraxacum sect. Erythrosperma). - Plant Systematics and Evolution 301(8): 2105-2124. [PDF]
 • Vašut, R. , Majeský, Ľ. (2015):Taraxacum pudicum, a new apomictic microspecies of T. section Erythrosperma (Asteraceae) from Central Europe. - Phytotaxa 227(3): 243–252.[PDF]
 • Nana, E. J., Sedláček, O., Doležal, J., Dančák, M., Altman, J., Svoboda, M., Majeský, Ľ. , Hořák, D.(2015):Relationship between survival rate of avian artificial nests and forest vegetation structure along a tropical altitudinal gradient on Mount Cameroon. - Biotropica, DOI:10.1111/btp.12262
 • Sochor, M., Vašut, R. , Bártová, E., Majeský, Ľ. , Mráček, J.(2013):Can gene flow among populations counteract the habitat loss of extremely fragile biotopes? An example from the population genetic structure in Salix daphnoides. - Tree Genetics & Genomes 9: 1193-1205. DOI: 10.1007/s11295-013-0628-6.[PDF]
 • Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Gillová L., Vymyslický T., Nagler M.(2012): Genetic structure of Artemisia pancicii populations inferred from AFLP and cpDNA data. - Preslia 84: 97-120.
 • Majeský, Ľ. , Vašut, R. , Kitner, M. , Trávníček, B. (2012): The pattern of genetic variability in apomictic clones of Taraxacum officinale indicates the alternation of asexual and sexual histories of apomicts. - PLoS ONE 7(8): e41868. doi:10.1371/journal.pone.0041868
 • Gillová, L., Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Skálová, D., Vymyslický, T.(2011): Nové poznatky o druhu pelyněk Pančićův (Artemisia pancicii Danihelka et Marhold) [New knowledge on Artemisia pancicii]. – Příroda, Praha 31: 11-31.
 • Perný, M., Kolarčik, V., Majeský, Ľ. , Mártonfi, P.(2008):Cytogeography of the Phleum pratense group (Poaceae) in the Carpathians and Pannonia. Botanical Journal of the Linnean Society, 157: 475–485.
 • Mártonfiová, L., Majeský, Ľ. , Mártonfi, P.(2007):Polyploid progeny from crosses between diploid sexuals and tetraploid apomictic pollen donors in Taraxacum sect. Ruderalia. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 49: 47–54.
 • Šuvada, R., Majeský, Ľ. , Mártonfi, P.(2006):Photogallery – CD supplement for the textbook: Mártonfi P.: Systematics of vascular plants. 2nd. Edition, UPJŠ Košice.
 • Mártonfi, P., Simanová, M., Majeský, Ľ. (2006):Rozširenie druhu Viola biflora na Slovensku. Bulletin Slovenské Botanické Spoločnosti, 28: 141–147.
 • Mártonfi, P., Simanová, M., Majeský, Ľ. (2005):Viola lutea Huds. na Slovensku. Biosozologia, Bratislava, 3: 70–75.
 • Mártonfiová, L., Majeský, Ľ. , Mártonfi, P.(2004):Príspevok k poznaniu reprodukčných spôsobov v sekcii Ruderalia rodu Taraxacum. Bulletin Slovenské Botanické Spoločnosti, Suplement 10: 185–190.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt