Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Mgr. Jan Kollár

Osobní informace

  * 1991, Svitavy
mail to Jan Kollár jan.kollar01@upol.cz
  Tel.: 585 634 080

Vzdělání

 • 2011 - 2014: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie, Bc.
 • 2014 - 2016: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Hydrobiologie, Mgr.
 • 2014 - 2016: Univerzita Palackého v Olomouci, Souběžné doplňující studium učitelství biologie
 • 2016 - dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Botanika, Ph.D.

Stáže a praxe

 • 2014: Research group Protistology and Aquatic Ecology, Ghent University, Gent (3 měsíce)
 • 2015: Oddělení vegetační ekologie, Akademie věd ČR, Brno (0,5 měsíce)
 • 2015: Research group Protistology and Aquatic Ecology, Ghent University, Gent (1 měsíc)
 • 2018: Department of Life Sciences, Natural History Museum, Londýn (6 měsíců)

Účast na akcích

 • 2013: Chantransia v Albrechtičkách u Ostravy, prezentace
 • 2015: Chantransia v Radíkově u Olomouce, prezentace
 • 2015: Konference České algologické společnosti v Českých Budějovicích
 • 2016: Konference České algologické společnosti v Praze
 • 2016: Determinační kurz Fytobentos ve Vyškovci, lektor
 • 2017: Central European Diatom Meeting v Praze, poster
 • 2017: Konference České algologické společnosti v Ostravě, prezentace
 • 2018: International Diatom Symposium v Berlíně, prezentace

Členství v odborných organizacích

 • Česká algologická společnost
 • International Society for Diatom Research

Výzkumný zájem

 • Zabývám se evolucí rozsivek na druhové úrovni a to s využitím co nejširšího spektra dat (např. molekulárních, morfologických, ekologických, biogeografických, reprodukčních). Výstupy mé dosavadní práce přispívají k našim celkovým znalostem speciace, kryptické druhové diverzity, fylogeneze, DNA barcodingu a systematiky rozsivek. Okrajově zasahují i do teoretické biologie (teorie speciace a druhové koncepty). Téma mé disertační práce je Polyfazický přístup ke studiu diverzity rozsivek.

Téma disertační práce

 • Polyfazický přístup ke studiu diverzity rozsivek

Popularizace vědy

 • 2014 - dosud: Autor několika článků v populárně-vědeckém časopisu Vesmír
 • 2015 - dosud: Edutainér v Pevnosti poznání PřF UP v Olomouci
 • 2015 - dosud: Koordinátor přednáškové sekce UP Crowd - spolku studentů a přátel vědy UP

Výuka

 • Cvičení ze systému nižších rostlin
 • Biologická klasifikace rostlin

Publikace

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2020
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt