Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.

Osobní informace

  * 1958, Ostrava
mail to Eva Křístková eva.kristkova@upol.cz
  Tel.: 585 634 818

Vzdělání

 • 1977-1982: Vysoká škola zemědělská v Brně, Agronomická fakulta, obor: Zahradnictví (Ing.)
 • 1995-2000: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor: Botanika (Biologie a epidemiologie hub řádu Erysiphales na rodu Cucurbita) (Ph.D.)

Praxe

 • 1982-1994: Šlechtitelská stanice (SEMO s.r.o.) Smržice; šlechtitel
 • 1994-2004: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně, Oddělení Genové banky, pracoviště Olomouc; kurátor kolekcí genových zdrojů rostlin
 • od 2004: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Botanická zahrada|

Výzkumný zájem

 • Studium variabilitry interakcí hostitel - patogen (Cucurbitaceae - padlí tykvovitých)
 • Studium morfologické variability rostlin (Cucurbitaceae, Lactuca spp.)
 • Genové zdroje rostlin

Vedení bakalářských a diplomových prací

 • 2008 - 2009: Morfologická variabilita genotypů lociky seté (Lactuca sativa L.) (Zuzana Melichaříková)
 • 2008 - 2009: Morfologická variabilita genotypů lociky seté (Lactuca sativa L.) odrůdy ´Atrakce´ (Kateřina Grygarová)
 • 2009 - 2010: Morfologické znaky lociky vrbové (Lactuca saligna L.) z Francie, Itálie, Slovenska a USA (Markéta Tvardková)
 • 2009 - : Duplicity v genofondové kolekci lociky seté (Bc. Kateřina Grygarová)
 • 2010 - : Morfologické znaky Lactuca saligna L. z vybraných zemí Evropy, Asie a Ameriky (Bc. Zuzana Matoušková)

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Leafy vegetables germplasm, stimulating use (spolupracovník)

Výuka a studijní materiály

 • Aplikovaná botanika a zoologie
 • Pěstované rostliny
 • Pěstování pokusných rostlin 1
 • Pěstování pokusných rostlin 1
 • Pěstování pokusných rostlin 2

Publikace

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt