Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.

Osobní informace

  * 1958, Ostrava
mail to Eva Křístková eva.kristkova@upol.cz
  Tel.: 585 634 818

Vzdělání

 • 1977-1982: Vysoká škola zemědělská v Brně, Agronomická fakulta, obor: Zahradnictví (Ing.)
 • 1995-2000: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor: Botanika (Biologie a epidemiologie hub řádu Erysiphales na rodu Cucurbita) (Ph.D.)

Praxe

 • 1982-1994: Šlechtitelská stanice (SEMO s.r.o.) Smržice; šlechtitel
 • 1994-2004: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně, Oddělení Genové banky, pracoviště Olomouc; kurátor kolekcí genových zdrojů rostlin
 • od 2004: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Botanická zahrada|

Výzkumný zájem

 • Studium variabilitry interakcí hostitel - patogen (Cucurbitaceae - padlí tykvovitých)
 • Studium morfologické variability rostlin (Cucurbitaceae, Lactuca spp.)
 • Genové zdroje rostlin

Vedení bakalářských a diplomových prací

 • 2008 - 2009: Morfologická variabilita genotypů lociky seté (Lactuca sativa L.) (Zuzana Melichaříková)
 • 2008 - 2009: Morfologická variabilita genotypů lociky seté (Lactuca sativa L.) odrůdy ´Atrakce´ (Kateřina Grygarová)
 • 2009 - 2010: Morfologické znaky lociky vrbové (Lactuca saligna L.) z Francie, Itálie, Slovenska a USA (Markéta Tvardková)
 • 2009 - : Duplicity v genofondové kolekci lociky seté (Bc. Kateřina Grygarová)
 • 2010 - : Morfologické znaky Lactuca saligna L. z vybraných zemí Evropy, Asie a Ameriky (Bc. Zuzana Matoušková)

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Leafy vegetables germplasm, stimulating use (spolupracovník)

Výuka a studijní materiály

 • Aplikovaná botanika a zoologie
 • Pěstované rostliny
 • Pěstování pokusných rostlin 1
 • Pěstování pokusných rostlin 1
 • Pěstování pokusných rostlin 2

Publikace

 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Mieslerová, B. , Křístková, E. , Pavlíček, T.(2019): The occurrence of powdery mildew Leveillula lactucae-serriolae on Lactuca serriola in Jordan. – Phytopathologia Mediterranea(in press)
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Doležalová, I., Kitner, M. , Widrlechner, M.P.(2019): Wild Lactuca Species in North America. - In: In.: Greene, S.L, Williams, K.A., Khoury, C.K., Kantar, M.B., Marek, L.F. (Eds.): North American Crop Wild Relatives, Volume 2. Springer, Cham, Switzerland, 2019, pp. 131-194. (ISBN 978-3-319-97120-9)[PDF]
 • Jemelková, M., Kitner, M. , Křístková, E. , Doležalová, I., Lebeda, A. (2018): Genetic variability and distance between Lactuca serriola L. populations from Sweden and Slovenia assessed by SSR and AFLP markers. - Acta Botanica Croatica 77(2): 172-180. [PDF]
 • Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Křístková, E. , Jemelková, M., Lebeda, A. , Beharav A.,(2015): Genetic diversity in Israeli natural populations of three predominantly self-pollinating wild Lactuca (L. serriola, L. saligna, L. aculeata) species. - Genetic Resources and Crop Evolution 67(2): 991-1008. [PDF]
 • Jemelková, M., Kitner, M. , Křístková, E. , Beharav, A., Lebeda, A. (2015): Biodiversity of Lactuca aculeata germplasm assessed by SSR and AFLP markers, and resistance variation to Bremia lactucae. – Biochemical Systematics and Ecology 61: 344-356. [PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Mieslerová, B. , Jemelková, M.(2015): Resistance of wild Lactuca genetic resources to diseases and pests, and their exploitation in lettuce breeding. Acta Horticulturae 1101: 133-139. [PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Mieslerova, B. , Jemelková, M., Pink, D.A.C.(2014): Wild Lactuca species, their genetic diversity, resistance to diseases and pests, and exploitation in lettuce breeding. - European Journal of Plant Pathology 138 (3): 597-640.[PDF]
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Křístková, E. , Doležalová, I., Beharav, A.(2012): Genetic polymorphism in Lactuca aculeata populations and occurrence of natural putative hybrids between L. aculeata and L. serriola. - Biochem. Syst. Ecol. 42: 113-123. DOI: 10.1016/j.bse.2012.02.008
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Sedláková, B. , McCreight J.D., Coffey M.D.(2011):Gaps and perspectives of pathotype and race determination in Golovinomyces cichoracearum and Podosphaera xanthii. Mycoscience, 52:159-164.
 • Dančák, M., Hradílek, Z. , Křístková, E. , Lebeda, A. , Vašut, R. , Vinter, V. (2010): Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In: Chytrá, M., Hanzelka, P., Kacerovský, R. (Eds.): Botanické zahrady a arboreta České republiky. Unie botanických zahrad České republiky, Academia, Praha, pp. 74-85.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Petrželová, I., Mieslerova, B. , Novotná, A.(2009): Wild Lactuca germplasm for lettuce breeding: current status, gaps and challenges. - Euphytica 170: 15-34. DOI: 10.1007/s10681-009-9914-7
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Dziechciarková, M., Doležalová, I. , Křístková, E. , Lindhout, P.(2009): An insight into the genetic polymorphism among European populations of Lactuca serriola assessed by AFLP. - Biochem. Syst. Ecol. 37: 597-608. DOI:10.1016/j.bse.2009.10.010.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Kitner, M. , Petrželová, I.,, Mieslerova, B. , Novotná, A.(2009): Wild Lactuca germplasm for lettuce breeding: current status, gaps and challenges. - Euphytica 170: 15-34.
 • Křístková, E. , Doležalová, I. , Lebeda, A. , Vinter, V. , Novotná, A.(2008):Description of morphological characters of lettuce (Lactuca sativa L.) genetic resources. Horticultural Science (Prague), 38, 2008, 113-129.
 • Skalová, D. , Dziechciarková M.,, Křístková, E. , Lebeda, A. (2008):Interspecific hybridization of Cucumis anguria L. var. longaculeatus Kirkbride and Cucumis zeyheri Sonder via embryo-rescue. Biologia Plantarum, 52 (4): 775-778.
 • Kitner, M. , Lebeda, A. , Doležalová, I. , Maras, M., Křístková, E. , Nevo, E., Pavlíček, T., Meglic, V., Beharav, A.(2008): AFLP analysis of Lactuca saligna germplasm collections from four European and three Middle Eastern countries. - Israel J. Plant Sci. 56: 185-193.
 • Lužný, J., Lebeda, A. , Křístková, E. (2004):A dedication to Franz Frimmel, a Czech leader of cucurbit breeding. In: Lebeda, A., Paris, H.S. (Eds.): Progress in Cucurbit Genetics and Breeding Research. Proceedings of Cucurbitaceae 2004, the 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. Palacký University in Olomouc, Olomouc (Czech Re
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Sedláková, B.(2004):Virulence of Czech cucurbit powdery mildew isolates on Cucumis melo genotypes MR-1 and PI 124112. Sci. Hortic. 99, 2004, 257-265.
 • Doležalová, I. , Lebeda, A. , Tiefenbachová, I., Křístková, E. (2004):Taxonomic reconsideration of some Lactuca spp. germplasm maintained in world genebank collections. Acta Hort. 634, 2004, 193-201.
 • Doležalová, I. , Křístková, E. , Lebeda, A. , Vinter, V. , Astley, D., Boukema, I.W.(2003):Basic morphological descriptors for genetic resources of wild Lactuca spp. Plant Genetic Resources Newsletter 134, 2003, 1-9.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Vinter, V. , Blahoušek, O.(2003):Genetic resources of the genus Cucumis and their morphological description (English-Czech version). Hort. Sci. (Prague) 30, 2003, 14-42.
 • Doležalová, I. , Lebeda, A. , Dziechciarková, M., Křístková, E. , Astley, D., van de Wiel, C.C.M.(2003):Relationships among morphological characters, isozymes polymorphism and DNA variability – the impact on Lactuca germplasm taxonomy. Czech J. Genet. Plant Breed. 39, 2003, 59-67.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Sedláková, B. , Duchoslav, M. , Dančák, M.(2003):Distribution of powdery mildew species on Cucurbitaceaous vegetables in the Czech Republic. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and Vegetable Growing 22 (3), 2003, 31-41.
 • Doležalová, I. , Křístková, E. , Lebeda, A. , Vinter, V. (2002):Description of morphological characters of wild Lactuca L. spp. genetic resources (English-Czech version). Horticultural Science (Prague) 29, 2002, 56-83.
 • Doležalová, I. , Lebeda, A. , Janeček, J., Číhalíková, J., Křístková, E. , Vránová, O.(2002):Variation in chromosome numbers and nuclear DNA contents in genetic resources of Lactuca L. species (Asteraceae). Genet. Res. Crop Evol. 49, 2002, 383-395.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Doležalová, I. , Křístková, E. (2002):Occurrence of powdery mildew on Lactuca viminea subsp. chondrilliflora in South France. Mycotaxon 84, 2002, 83-87.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Katovská, J.(2002):Response of Cucumis melo genotypes MR-1 and PI 124112 to Czech isolates of cucurbit powdery mildew. Acta Hort. 588, 2002, 181-184.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Sedláková, B. , Duchoslav, M. (2002):Distribution of cucurbit powdery mildew species in the Czech Republic. Plant Protect. Sci. 38 (Special Issue 2), 2002, 415-416.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Rybka, V., Havránek, P.(2001):Utricularia (Lentibularia-ceae) – a new host plant genus of powdery mildew (Sphaerotheca sp.). J. Phytopath. 149, 2001, 207-212.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Mieslerová, B. (2001):Biodiversity and ecogeography of wild Lactuca spp. in some European countries. Genetic Resources and Crop Evolution 48, 2001, 153-164.
 • Doležalová, I. , Lebeda, A. , Křístková, E. (2001):Prickly lettuce (Lactuca serriola L.) germplasm collecting and distribution study in Slovenia and Sweden. Plant Genetic Resources Newsletter 128, 2001, 41-44.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (2000):Powdery mildew field infection on leaves and stems of Cucurbita pepo accessions. Acta Hort. 510, 61-66, 2000.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (2000):Resistance in Cucurbita pepo and Cucurbita maxima germplasm to watermelon mosaic potyvirus 2. Plant Genetic Resources Newsletter 121, 2000, 47-52.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. (2000):Interactions between morphotypes of Cucurbita pepo and obligate biotrophs (Pseudoperonospora cubensis, Erysiphe cichoracearum and Sphaerotheca fuliginea). Acta Hort. 510, 219-225, 2000.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. (2000):(George, R.A.T.: Vegetable seed production, 2nd edition. CABI Publishing, CAB International, UK, 1999, 328 pp.). Zahradnictví (Hort. Sci., Prague) 27, 2000, 118. (Book review)
 • Lebeda, A. , Křístková, E. (2000):Cucurbitaceae 2000 – The VIIth Eucarpia Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. Zahradnictví (Hort. Sci., Prague) 27, 2000, 119-120.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. (2000):International Scientific Conference Eucarpia: Leafy Vegetables ´99. Zahradnictví (Hort. Sci., Prague) 27, 29-32, 2000.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. (1999):Leafy Vegetables ´99. Palacký University, Olomouc (Czech Republic). 1999, 302 pp.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Doležal, K.(1999):Peroxidase isozyme polymorphism in Cucurbita pepo cultivars with various morphotypes and different level of field resistance to powdery mildew. Sci. Hort. 81, 1999, 103-112.
 • Luhová, L., Jančová, D., Frébort, I., Lebeda, A. , Šebela, M., Křístková, E. , Peč, P.(1999):Amine oxidase, peroxidase, catalase and acid phosphatase activities in powdery mildew infected plants of Cucumis sativus. Phyton 39, 235-241, 1999.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (1999):Influence of developmental stage and plant habit of Cucurbita pepo L. genotypes on their field resistance to the powdery mildew of cucurbits. Zahradnictví Hort. Sci. (Prague) 26, 1999, 19-24.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (1999):Powdery mildew on Cucurbita spp. in the Czech Republic. Acta Hort. 492, 1999, 377-382.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (1999):Searching of Cucumis sativus L. genetic resources for field resistance to powdery mildew of cucurbits. Acta Hort. 492, 1999, 371-375.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (1999):Variation in response of Cucurbita spp. to water-melon mosaic virus-2 infection. Petria 9, 1999, 334-335.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (1999):Mezinárodní vědecká konference Eucarpia Leafy Vegetables ´99 (International scientific conference Eucarpia Leafy Vegetables ´99). Zahradnictví 24 (5+6), 1999, 34-38.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2020
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt