Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.

Osobní informace

mail to Božena Navrátilová bozena.navratilova@upol.cz
  Tel.: 585 634 811

Vzdělání

 • 1975-1980 Přírodovědecká fakulta, obor biologie, Masarykova univerzita, Brno
 • 1982 RNDr. Všeobecná biologie, PřF MU, Brno
 • 1990-1991 postgraduální studium, PřF, Karlova univerzita, Praha
 • 1997 3- měsíční zahraniční stáž ENEA Centre, Řím, Itálie
 • 2003 ukončené doktorské distanční studium botaniky (Ph.D.), PřF, UP v Olomouci

Praxe

 • asistent, Katedra biologie rostlin, PřF Masarykova univerzita, Brno
 • výzkumný pracovník, laboratoř TK, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy
 • výzkumný pracovník, laboratoř TK, Výzkumný a šlechtitelský ústav zelinářský, Olomouc
 • odborný asistent, Katedra botaniky, Př.F UP, Olomouc

Výzkumný zájem

 • mikropropagace (meristémové kultury)
 • prašníkové kultury (Brassica spp., Daucus carota)
 • embryokultury (izolace a kultivace nezralých zygotických hybridních embryí (Brassica, Capsicum, Cucumis)
 • izolace a fúze protoplastů (Brassica oleracea + Armoracia rusticana, Cucumis spp., Cucurbita spp.)
 • karyologie, cytologické metody
 • anatomie rostlin
 • studium stresu rostlinné buňky

Materiály

 • Prezentace přednášek Explantátové kultury rostlin (ke stažení a TISKU v pdf formátu zde).
 • Sylabus a návody ke cvičení - Explantátové kultury rostlin (ke stažení a TISKU) zde
 • OBFO Návody z obecné botaniky a fyziologie rostlin (ke stažení)

Doktorandi

 • Mgr. Jana Gajdová "Protoplastové kultury u r. Cucumis."
 • Mgr. Dagmar Skálová " Embryokultury u rodu Cucumis spp."
 • Ing. Miroslav Klíma: "Protoplastové kultury vybraných zástupců čeledi Brassicaceae"
 • Ing. Marie Greplová:"Izolace, kultivace a fúze protoplastů rodu Solanum."

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Využití techniky fúze protoplastů ve šlechtění hospodářsky významných plodin rodu Brassica, Cucumis a Solanum. (řešitel)
 • Protoplastové kultury zástupců čeledi Cucurbitaceae (spoluřešitel)
 • Vývoj a využití efektivních metod pro výběr genových zdrojů a tvorbu výchozích
 • materiálů brukvovitých zelenin s požadovanými parametry hospodářských znaků (řešitel)
 • Embryokultury planých a kulturních druhů r. Cucumis (spoluřešitel)
 • Izolace a kultivace protoplastových kultur čeledi Cucurbitaceae (spoluřešitel)
 • Armobrassica: Konstrukce a analýza kompozitního genomu vytvořených fúzí protoplastů křene (Armoracia rusticana) a brukve (Brassica oleracea) (spoluřešitel)
 • Vliv exogenních a endogenních faktorů na proces regenerace protoplastových kultur čeledi Brassicaceae (řešitel)

Publikace

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt