Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.

Osobní informace

  * 1963, Kroměříž
mail to Bohumil Trávníček bohumil.travnicek@upol.cz
  Tel.: 585 634 815

Vzdělání

 • 1983-1987: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor "systematická biologie a ekologie (specializace botanika)", RNDr.; téma diplomové práce: "Fytocenologická studie xerotermních a semixerotermních travinobylinných společenstev střední Moravy".
 • 1990-2000: doktorské studium, katedra botaniky PřF UP; téma práce: " Taxonomicko-chorologické studium rodu Pseudolysimachion v České republice a na Slovensku"
 • 2008: habilitace

Praxe

 • 1987- : odborný asistent, katedra botaniky PřF UP Olomouc
 • 2008- : docent, katedra botaniky PřF UP Olomouc

Členství v odborných organizacích

 • Česká botanická společnost

Výzkumný zájem

 • Taxonomie (rody Pseudolysimachion, Rubus, Taraxacum, Scilla, Koeleria, Bromopsis, Glyceria) a chorologie cévnatých rostlin ve střední Evropě
 • floristika

Vedoucí diplomových prací

 • 2000-2003: Floristický výzkum území v okolí Křižanova (J. Smažilová)
 • 2000- : Taxonomie a chorologie rodu Phleum (Poaceae) v České republice (Z. Dočkalová)
 • 2002- : Floristický výzkum území v okolí Protivanova na Drahanské vrchovině (J. Marková)
 • 2002- : Floristický výzkum území JV od Jihlavy (L. Vodová)
 • 2003- : Floristický výzkum území v okolí Kadaně (A. Zapletalová)
 • 2002- : Floristický výzkum na Uherskobrodsku (E. Houserková)
 • 2002- : Floristický výzkum v okolí Luhačovic (K. Konečná)

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Květena České republiky - dodatky (spoluřešitel)
 • Květena České republiky - svazek 8/2 (spolupracovník)
 • Květena České republiky, svazek 8 (spolupracovník)
 • Atlas rozšíření ostružiníků (rod Rubus) České republiky (řešitel)
 • Květena České republiky, svazek 7 (spolupracovník)
 • Karyologická proměnlivost rodu Rubus v České republice (spolupracovník)
 • Květena České republiky, svazek 6 (spolupracovník)

Výuka a studijní materiál

 • Botanická exkurze
 • Cvičení ze systému vyšších rostlin
 • Exkurze botanická
 • Květena ČR
 • Obecná taxonomie (vybrané přednášky)
 • Ochrana fytogenofondu
 • Systematická botanika
 • Systém a evoluce vyšších rostlin
 • Systém a evoluce vyšších rostlin
 • Ohrožené druhy vyšších rostlin ČR
 • Terénní cvičení z botaniky
 • Vybrané kapitoly z evoluce rostlin

Publikace

 • Taraška, V. , Batoušek, P., Duchoslav, M. , Temsch, E. M., Weiss-Schneeweiss, H., Trávníček, B. (2021):Morphological variability, cytotype diversity, and cytogeography of populations traditionally called Dactylorhiza fuchsii in Central Europe. - Plant Syst. Evol. 307: 51.[PDF]
 • Popelka, O. , Trávníček, B. , Šiková, P., Jandová, M., Duchoslav, M. (2019):Natural hybridization between diploid Ficaria calthifolia and tetraploid Ficaria verna subsp. verna in central Europe: evidence from morphology, ecology and life-history traits. - Preslia 91: 179-212.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Trávníček, B. (2019):15. Ficaria Guett. - orsej. - In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M., Štepánek J. (eds), Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech Republic], Ed.2, p. 373-374, Academia.
 • Macháčková, P. , Majeský, Ľ. , Hroneš, M. , Hřibová, E., Trávníček, B. , Vašut, R. (2018):New chromosome counts and genome-size estimations for 28 species of Taraxacum sect. Taraxacum. - Comparative Cytogenetics 12: 403-420.[PDF]
 • Kaplan, Z., Danihelka, J., Chrtek, J., Prančl, J., Ducháček, M., Ekrt, L., Kirschner, J., Brabec, J., Zázvorka, J., Trávníček, B. , Dřevojan, P., Šumberová, K., Kocián, P., Wild, J., Petřík, P.(2018):Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. - Preslia 90: 425–531.[PDF]
 • Trávníček, B. , Lepší, M., Lepší, P., Žíla, V.(2018):Taxonomy of Rubus ser. Radula in the Czech Republic. - Preslia 90: 387–424.[PDF]
 • Hroneš, M. , Trávníček, B. (2018): Typification of names related to Salix lapponum (Salicaceae) and its hybrids published by Ignaz F. Tausch. - Nordic Journal of Botany 36(3): njb-01457.[PDF]
 • Trávníček, B. , Marciniuk, P., Marciniuk, J., Žíla, V., Oklejewicz, K., Wolanin, M., Zámečník, J.(2018):New Taraxacum species (Asteraceae) for Poland. - Turkish Journal of Botany.(in press)
 • Sochor, M., Trávníček, B. , Manning, J. C.(2018):Biosystematic revision of the native and naturalised species of Rubus L. (Rosaceae) in the Cape Floristic Region, South Africa. - South African Journal of Botany 118: 241-259.[PDF]
 • Bruckart, W. L., Michael, J. L., Sochor, M., Trávníček, B. (2017):Invasive blackberry species in Oregon: Their identity and susceptibility to rust disease and the implications for biological control. - Invasive Plant Science and Management 10: 143-154[PDF]
 • Kaplan, Z., Danihelka, J., Šumberová, K., Chrtek, J. Jr., Rotreklová, O., Ekrt, L., Štěpánková, J., Taraška, V. , Trávníček, B. , Prančl, J., Ducháček, M., Hroneš, M. , Kobrlová, L. , Horák, D., Wild, J.(2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. – Preslia 89: 333-439.[PDF]
 • Šarhanová, P., Sharbel, T. F., Sochor, M., Vašut, R. , Dančák, M., Trávníček, B. (2017):Hybridization drives evolution of apomicts in Rubus subgenus Rubus: evidence from microsatellite markers. - Annals of Botany 120: 317-328.[PDF]
 • Sochor, M., Šarhanová, P., Pfanzelt, S., Trávníček, B. (2017):Is evolution of apomicts driven by the phylogeography of the sexual ancestor? Insights from European and Caucasian brambles (Rubus, Rosaceae). - Journal of Biogeography 44: 2717-2728.[PDF]
 • Király, G., Sochor, M., Trávníček, B. (2017):Reopening an old chapter: a revised taxonomic and evolutionary concept of the Rubus montanus group. - Preslia 89: 309-331.[PDF]
 • Kobrlová, L. , Hroneš, M. , Koutecký, P., Štech, M., Trávníček, B. (2016): Symphytum tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. - Preslia 88: 77-112.[PDF]
 • Kirschner, J., Oplaat, C., Verhoeven, K. J. F., Zeisek, V., Uhlemann, I., Trávníček, B. , Räsänen, J., Wilschut, R. A., Štěpánek, J.(2016):Identification of oligoclonal agamospermous microspecies: taxonomic specialists versus microsatellites. - Preslia 88: 1–17.[PDF]
 • Velebil, J., Trávníček, B. , Sochor, M., Havlíček, P.(2016):Five new bramble species (Rubus, Rosaceae) in the flora of the Czech Republic. - Dendrobiology 75:141-155.[PDF]
 • Sochor, M., Trávníček, B. (2016):Melting pot of biodiversity: first insights into the evolutionary patterns of the Colchic bramble flora ( Rubus subgenus Rubus , Rosaceae). - Botanical Journal of the Linnean Society 181: 610-620.[PDF]
 • Hroneš, M. , Trávníček, B. (2016):Myosotis discolor Pers. - In: Dančák, M. & Kocián, P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 65: 247-248.[PDF]
 • Hroneš, M. , Trávníček, B. (2016): Veronica catenata Pennell. - In: Dančák, M. & Kocián, P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 65: 250-251.[PDF]
 • Kobrlová, L. , Hroneš, M. , Trávníček, B. (2016):Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg. - Zprávy České botanické společnosti 51: 221-256.[PDF]
 • Király, G., Trávníček, B. , Žíla, V.(2015):Rubus gayeri and Rubus slavonicus , two new species of Rubus ser. Micantes (Rosaceae) from Central and South-Eastern Europe. - Phytotaxa 195: 279-290.[PDF]
 • Sochor, M., Vašut, R. , Sharbel, T. F., Trávníček, B. (2015):How just a few makes a lot: Speciation via reticulation and apomixis on example of European brambles (Rubus subgen. Rubus, Rosaceae). - Molecular Phylogenetics and Evolution 89: 13–27.[PDF]
 • Király, G., Trávníček, B. , Žíla, V.(2015):Taxonomic revision of Rubus ser. Pallidi in Hungary and adjacent regions. - Preslia 87: 303-318.
 • Kaplan, Z., Danihelka, J., Štěpánková, J., Bureš, P., Zázvorka, J., Hroudová, Z., Ducháček, M., Grulich, V., Řepka, R., Dančák, M., Prančl, J., Šumberová, K., Wild, J., Trávníček, B. (2015):Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. - Preslia 87: 417–500.[PDF]
 • Király, G., Barina, Z., Trávníček, B. (2014):Rubus gizellae (Rosaceae), a bramble species from southeastern Europe— identification history, neotypification, and taxonomic notes. - Phytotaxa 167 (1): 141–142.[PDF]
 • Pagitz, K., Király, G., Hohla, M., Žíla, V., Trávníček, B. (2014):Neues zur Rubus-Flora der Ostalpen – Beiträge aus Vorarlberg (Österreich). - Gredleriana 14: 193-218. [PDF]
 • Krahulcová, A., Trávníček, B. , Šarhanová, P. (2013):Karyological variation in the genus Rubus, subgenus Rubus: new data from the Czech Republic and synthesis of the current knowledge of European species. - Preslia 85(1): 19-39.
 • Oklejewicz, K., Trávníček, B. , Wolanin, M.(2013):New localities of Rubus clusii (Rosaceae) seriously expanding it range towards the East. - Dendrobiology 70: 93-98.[PDF]
 • Király G., Trávníček, B. , Žíla V.(2013): Revision of Rubus ser. Micantes occurring in Hungary and re-evaluation of the neglected Rubus balatonicus. - Preslia 85: 505–526.[PDF]
 • Dančák, M., Duchoslav, M. , Trávníček, B. (2012):Taxonomy and cytogeography of Molinia caerulea complex (Poaceae) in central Europe. - Preslia 84: 351-374.[PDF]
 • Majeský, Ľ. , Vašut, R. , Kitner, M. , Trávníček, B. (2012): The pattern of genetic variability in apomictic clones of Taraxacum officinale indicates the alternation of asexual and sexual histories of apomicts. - PLoS ONE 7(8): e41868. doi:10.1371/journal.pone.0041868
 • Šarhanová, P. , Vašut, R. , Dančák, M., Bureš, P., Trávníček, B. (2012):New insights to variability of reproduction modes in European populations of Rubus subgen. Rubus: how sexual are polyploid brambles? – Sexual Plant Reproduction 25: 319-335.
 • Trávníček, B. , Dančák, M.(2011):Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané [Interesting plants of sugar factory settling fields in Haná region (central Moravia, Czech Republic)]. - Listy Cukrov. Řepař. 127: 21-25.[PDF]
 • Trávníček, B. , Žíla V.(2011):Rubus silvae-bohemicae: a new species of bramble from Bohemia and Bavaria. – Preslia 83: 99–110.
 • Trávníček, B. , Vašut, R. (2011):Notes on the genus Taraxacum in Slovakia. I. Taraxacum sect. Hamata: a new group of dandelions in Slovakia. – Biológia 66: 595-603.
 • Gajdošová S., Spíchal, L., Kamínek M., Hoyerová K., Novák O., Dobrev P. I., Galuszka P., Klíma P., Gaudinová A., ..., Trávníček, B. (2011):Distribution, biological activities, metabolism, and the conceivable function of cis-zeatin-type cytokinins in plants. – J. Exp. Bot. 62: 2827-2840.
 • Trávníček, B. , Dančák M.(2011):Interesting plants of sugar factory settling fields in Haná region (Central Moravia, Czech Republic). – Listy cukrovarnické a řepařské 127/1: 21-25.
 • Trávníček, B. , Kirschner J., Štěpánek J., Vašut, R. (2010): 23. Taraxacum Wiggers – pampeliška (smetánka). – In: Štěpánková J., Květena České republiky 8: 23-269.
 • Trávníček, B. (2010):2. Scilla L. – ladoňka (ladonička, modřenka). – In: Štěpánková J., Květena České republiky 8: 613-628.
 • Trávníček, B. (2010):3. Othocallis Salisb. – blankytka, ladoňka. – In: Štěpánková J., Květena České republiky 8: 629-633.
 • Havlíček P., Holub J., Trávníček, B. , Zázvorka J., Žíla V., Bílek I., Čížek K., Dančák M., ..., Vašut, R. (2010):[New records of Rubus from the Czech Republic]. – In: Kurtto A., Weber H. E., Lampinen R. & Sennikov A. N. , Atlas Florae Europaeae, Distribution of Vascular Plants in Europe, 15. Rosaceae (Rubus), The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki, pp. 33-31
 • Goliašová K., Šipošová H., Havlíček P., Trávníček, B. , Žíla V.(2010):): [New records of Rubus from Slovakia]. - In: Kurtto A., Weber H. E., Lampinen R. & Sennikov A. N., Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe, Rosaceae (Rubus) 15: 33-316, The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.
 • Király G., Kurtto A., Maurer W., Trávníček, B. , Weber H. E., Žíla V.(2010):[New records of Rubus from Hungary]. - In: Kurtto A., Weber H. E., Lampinen R. & Sennikov A. N., Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe, Rosaceae (Rubus) 15: 33-316, The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.
 • Trávníček, B. , Duchoslav, M. , Šarhanová, P. , Šafářová, L.(2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.[PDF]
 • Trávníček, B. , Kirschner J., Štěpánek J.(2008):Five new species of Taraxacum sect. Ruderalia from Central Europe and Denmark. - Preslia 80: 37-59.
 • Pečinka, A., Suchánková, P., Lysák, M. A., Trávníček, B. , Doležel, J.(2006):Nuclear DNA content variation among central European Koeleria taxa. - Annals of botany 98: 117-122.
 • Trávníček, B. , Zázvorka, J.(2005):Taxonomy of Rubus ser. Discolores in the Czech Republic and adjacent regions.- Preslia 77: 1–88.
 • Trávníček, B. , Oklejewicz, K., Zieliński, J.(2005):Rubus ambrosius (Rubus subsect. Rubus, Rosaceae), a new bramble species from the eastern part of Central Europe. - Folia Geobot. 40: 421-434.
 • Trávníček, B. , Lysák, M. A., Číhalíková, J., Doležel, J.(2004):Karyo-taxonomic study of the genus Pseudolysimachion (Scrophulariaceae) in the Czech Republic and Slovakia. - Folia Geobot. 39: 173-203.
 • Zieliński, J., Trávníček, B. (2004):Rubus bohemo-polonicus (Rosaceae) – a new species of bramble from the Czech Republic and Poland. - Acta Soc. Bot. Polon. 73: 311-314.
 • Vašut, R. , van Dijk, P. J., Falque, M., Trávníček, B. , de Jong, J.H.(2004): Development and characterization of nine new microsatellite markers in Taraxacum (Asteraceae). - Mol. Ecol. Notes 4: 645–648.
 • Trávníček, B. , Havlíček, P.(2002):16. Rubus L. – ostružiník. - In: Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J. jun., Kaplan, Z., Kirschner, J. & Štěpánek, J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky, pp. 329-376, Academia, Praha.
 • Trávníček, B. (2002):16. Pseudolysimachion (Koch) Opiz – rozrazil. - In: Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J. jun., Kaplan, Z., Kirschner, J. & Štěpánek, J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. pp. 555-557, Academia, Praha.
 • Trávníček, B. (2002):2. Scilla L. – ladoňka. - In: Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J. jun., Kaplan, Z., Kirschner, J. & Štěpánek, J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky, pp. 750-751, Academia, Praha.
 • Kirschner, J., Štěpánek, J., Trávníček, B. (2002):99. Taraxacum Wigg. – pampeliška (smetánka). - In: Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J. jun., Kaplan, Z., Kirschner, J. & Štěpánek, J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky, p. 686-702, Academia, Praha.
 • Trávníček, B. (2000):16. Pseudolysimachion (Koch) Opiz – čestec, rozrazil. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, 6: 398-412, Academia, Praha.
 • Hradílek, Z. , Sedláčková M., Skalický V., Trávníček, B. (1999):Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989). - Olomouc (112 p.).
 • Holub J., Trávníček, B. (1998):Rubus L. (Rosaceae), ostružina. – In: Marhold K. et Hindák F. (eds.), Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia, pp. 601-603, Veda, Bratislava.
 • Trávníček, B. (1998):Scilla L. (Liliaceae), scila. – In. Marhold K et Hindák F. (eds.), Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia, p. 615, Veda, Bratislava.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt