Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Osobní informace

mail to Barbora Mieslerová barbora.mieslerova@upol.cz
  Tel.: 585 634 809

Vzdělání

 • 1991-1996: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, obor: systematická biologie a ekologie, zaměření: botanika (Mgr.)
 • 1996-1999: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, interní postgraduální studium, specializace: fytopatologie (Ph.D.).

Praxe

 • 1999-dosud: vědecký pracovník, katedra botaniky PřF UP v Olomouci

Výzkumný zájem

 • Studium rezistentních mechanismů rostlin z histologického, histochemického a buněčného hlediska
 • Studium vlivu podmínek prostředí na expresi rezistence, resp. náchylnosti
 • Studium indukované rezistence u rostlin
 • Studium patogenní variability u padlí

Vedoucí diplomových prací

 • 2005- : Vliv podmínek prostředí (s důrazem na teplotu) na vývoj hub řádu Erysiphales (padlí) (Iveta Vaculíková)

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (spolupracovník)
 • Obecná mikrobiologie pro biologické obory (řešitel)
 • Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
 • B 3.7 Fytopatogenní mikroorganismy (spolupracovník)
 • Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin. (spoluřešitel)

Výuka a studijní materiály

 • Mikrobiologie vody
 • Mikrobiologie a virologie
 • Obecná mikrobiologie
 • Základy mikrobiologie

Publikace

 • Sedlářová, M. , Mieslerová, B. , Drábková Trojanová Z., Lebeda, A. (2021):Biotrofní houby a peronospory planě rostoucích rostlin (Biotrophic fungal and oomycete parasites of wild plants). Česká fytopatologická společnost, Praha, 168 str. ISBN 978-80-903545-6-2 (print) a ISBN 978-80-903545-7-9 (On-line) - ke stažení na webu ČFS https://www.vurv.cz/cspp/publikace.html
 • Mieslerová, B. , Kitner, M. , Petřeková, V., Dvořáková, J., Sedlářová, M. , Cook, R.T.A., Lebeda, A. (2020):Golovinomyces powdery mildews on Asteraceae in the Czech Republic. Plant Protection Science 56(3): 163-179. https://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=129_2019-PPS
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Michutová, M., Petřeková, V., Cook R., Lebeda, A. (2020):Powdery Mildews on Trees and Shrubs in Botanical Gardens, Parks and Urban Green Areas in the Czech Republic. Forests 2020, 11, 967 (20 pp.); doi:10.3390/f11090967
 • Jahnová, J., Činčalová, L., Sedlářová, M. , Jedelská, T., Sekaninová, J., Mieslerová, B. , Luhová, L., Barroso, J.B., Petřivalský, M.(2020):Differential modulation of S-nitrosoglutathione reductase and reactive nitrogen species in wild and cultivated tomato genotypes during development and powdery mildew infection. Plant Physiology and Biochemistry 155: 297-310. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.06.039
 • Mieslerová, B. , Kitner, M. , Křístková, E. , Majeský, Ľ. , Lebeda, A. (2020): Powdery Mildews on Lactuca Species - a Complex View of Host-Pathogen Interactions. - Critical Reviews in Plant Sciences 39(1): 44-71. [PDF]
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Mieslerová, B. , Křístková, E. , Pavlíček, T.(2019): The occurrence of powdery mildew Leveillula lactucae-serriolae on Lactuca serriola in Jordan. – Phytopathologia Mediterranea(in press)
 • Tichá T., Sedlářová, M. , Činčalová L., Drábková Trojanová Z., Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Luhová L., Petřivalský M.(2018):Involvement of S-nitrosothiols modulation by S-nitrosoglutathione reductase in defence responses of lettuce and wild Lactuca spp. to biotrophic mildews. Planta 247(5): 1203-1215. doi: 10.1007/s00425-018-2858-1 . Ke stažení na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29417270
 • Kitner, M. , Mieslerová, B. , Petřeková, V., Lebeda, A. (2017): First Report of Powdery Mildew Caused by Erysiphe macleayae on Macleaya microcarpa in the Czech Republic. – Plant Disease 101(8): 1544. [PDF]
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Petřivalský, M., Luhová, L., Špundová, M., Sedlářová, M. , Nožková-Hlaváčková, V., Pink, D.A.C.(2017):Review of tomato powdery mildew – a challenging problem for researchers, breeders and growers. Acta Horticulturae 1159: 107-115. DOI:10.17660/ActaHortic.2017.1159.17
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2016):Houby a houbám podobné organismy v biotechnologiích. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2016, 199 pp. (ISBN 978-80-244-4983-8)
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Mieslerová, B. , Jemelková, M.(2015): Resistance of wild Lactuca genetic resources to diseases and pests, and their exploitation in lettuce breeding. Acta Horticulturae 1101: 133-139. [PDF]
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2015):Praktické využití hub a houbám podobných organismů v potravinářství, zemědělství, lékařství a průmyslu. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2015, 175 pp. (ISBN 978-80-244-4703-2)
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Mieslerova, B. , Jemelková, M., Pink, D.A.C.(2014): Wild Lactuca species, their genetic diversity, resistance to diseases and pests, and exploitation in lettuce breeding. - European Journal of Plant Pathology 138 (3): 597-640.[PDF]
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Petřivalský, M., Luhová, L., Špundová, M., Sedlářová, M. , Nožková-Hlaváčková, V., Pink, D.A.C.(2014):Resistance mechanisms of wild tomato germplasm to infection of Oidium neolycopersici. European Journal of Plant Pathology, 138: 569-596. [PDF]
 • Kubienová, L., Sedlářová, M. , Wünschová-Vítečková, A., Piterková, J., Luhová, L., Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Navrátil, M., Petřivalský, M.(2013):Effect of extreme temperatures on powdery mildew development and Hsp70 induction in tomato and wild Solanum spp. Plant Protection Science, 49(Special Issue): S41–S54. [PDF]
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. (2011):Taxonomy, distribution and biology of lettuce powdery mildew (Golovinomyces cichoracearum sensu stricto). Plant Pathology, 60/3: 400-415 (Doi: 10.1111/j.1365-3059.2010.02399.x)
 • Piterková, J., Hoffman, J., Petřivalský, M., Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Luhová, L.(2011):Dual role of nitric oxide in Lycopersicon spp. - Oidium neolycopersici interactions. Environmental and Experimental Botany 74: 37-44.[PDF]
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Petrželová, I., Mieslerova, B. , Novotná, A.(2009): Wild Lactuca germplasm for lettuce breeding: current status, gaps and challenges. - Euphytica 170: 15-34. DOI: 10.1007/s10681-009-9914-7
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Kitner, M. , Petrželová, I.,, Mieslerova, B. , Novotná, A.(2009): Wild Lactuca germplasm for lettuce breeding: current status, gaps and challenges. - Euphytica 170: 15-34.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Sedlářová, M. (2008):First report of Erysiphe palczewskii on Caragana arborescens in the Czech Republic. Plant Pathology 57(4), 779.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Pejchal, M.(2008):Occurrence of Anamorphic and Teleomorphic State of Erysiphe palczewskii (syn. Microsphaera palczewskii) on Caragana arborescens in the Czech Republic and Austria and its Morphological Characterization. Plant Protection Science 44(2): 41-48.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Rybka, V., Sedlářová, M. , Petrželová, I.(2007):The first record of powdery mildew on Homalocladium platycladium in the Czech Republic. Plant Pathology 56(4): 722.
 • Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Kennedy, R.(2004):Variation in Oidium neolycopersici development on host and non-host plant species and their tissue defence responses. Ann. Appl. Biol. 144, 2004, 237-248.
 • Mlíčková, K., Luhová, L., Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Peč, P.(2004):Reactive oxygen species generation and peroxidase activity during Oidium neolycopersici infection on Lycopersicon species. Plant Physiol. Biochem. 42, 2004, 753-761.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Doležalová, I. , Křístková, E. (2002):Occurrence of powdery mildew on Lactuca viminea subsp. chondrilliflora in South France. Mycotaxon 84, 2002, 83-87.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Doležalová, I. (2002):The first record and characterization of powdery mildew (Erysiphe pachypodiae sp. nov.) on Pachypodium lamerei (Apocynaceae). J. Phytopathol. 150, 2002, 149-154.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. (2002):Variability in pathogenicity of Oidium neolycoper-sici on Lycopersicon species. J. Plant Dis. Protec. 109, 2002, 129-141.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Luhová, L., Mlíčková, K.(2002):Resistance mechanisms in Lycopersicon spp. to tomato powdery mildew (Oidium neolycopersici). Plant Protect. Sci. 38 (Special Issue 1), 2002, 141-144.
 • Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Kennedy, R., Novotný, R.(2002):Comparative morphological studies on tomato powdery mildew (Oidium neolycopersici). Acta Phytopath. Ent. Hung. 37, 2002, 57-74.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Mieslerová, B. (2001):Biodiversity and ecogeography of wild Lactuca spp. in some European countries. Genetic Resources and Crop Evolution 48, 2001, 153-164.
 • Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Chetelat, R.T.(2000):Variation in response of wild Lycopersicon and Solanum spp. against tomato powdery mildew (Oidium lycopersici). J. Phytopathol. 148, 2000, 303-311.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. (2000):Case study of host-pathogen interaction: tomato (Lycopersicon spp.) – tomato powdery mildew (Oidium lycopersici). Plant Protec. Sci. 36, 2000, 156-162.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. (1999):Identification, occurrence and host range of tomato powdery mildew (Oidium lycopersici) in the Czech Republic. Acta Phytopath. Entom. Hung. 31, 1999, 15-27.
 • Mieslerová, B. , Lebeda, A. (1999):Taxonomy, distribution and biology of tomato powdery mildew (Oidium lycopersici). J. Plant Dis. Protec. 106, 1999, 140-157.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt