Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.

Osobní informace

  * 1961, Zlín
mail to Aloisie Poulíčková aloisie.poulickova@upol.cz
  Tel.: 585 634 812

Vzdělání a praxe

 • 1980-1985: PřF UP Olomouc, systematická biologie a ekologie, hydrobiologie, RNDr.
 • 1985-1988: Botanický Ústav AVČR Třeboň, algologie, aspirantura
 • 1989-1993: Mikrobiologický Ústav AVČR Třeboň, odd. autotrofních mikroorganismů, vědecký pracovník, CSc.
 • 1993-1996: Botanický Ústav AVČR Třeboň, algologie, vědecký pracovník
 • 1995-: Katedra Botaniky PřF UP Olomouc, vědecký a pedagogický pracovník
 • 1998: Habilitace v oboru botanika, Doc.
 • 2009: Profesorské řízení v oboru botanika, Prof.

Zahraniční pobyty a přednášky

 • 1983 Symposium "Current problems in algology" Smolenice, Slovak Republic, lecture
 • 1987 Symposium "Progress in algal taxonomy" Smolenice, Slovak Republic, poster
 • 1997 6th International Phycological Congress, Leiden, Neederland, poster
 • 1999 2nd European Phycological Congress, Montecatini, Italy, lecture
 • 2000 16th International Diatom Symposium, Athens, Greece, lecture
 • 2000 International Conference „Algae and Extreme Environments“, Třeboň, Czech Republic, poster
 • 2001 Institute of Limnology, Austrian Academy of Science, Mondsee, research stay, lecture
 • 2001 15 th Meeting of German speaking diatomologists, Štětín, Poland, lecture
 • 2001 Microalgae and seaweed products in plant/soil-system“, Mosonmagyarovár, Hungary, lecture
 • 2002 Institute of Limnology, Austrian Academy of Science, Mondsee, research stay, lecture
 • 2001 Meeting of the Poland Botanical Socciety, Poznaň, Poland, lecture
 • 2001 „Shallow lakes“, Balatonfüred, Hungary, lecture
 • 2002 „Biology and Taxonomy of Green Algae IV“, Smolenice, Slovak Republic, lecture
 • 2002 17th International Diatom Symposium, Otawa, Canada, lecture
 • 2003 17th meeting of German speaking diatomologists, Bremen, Germany, lecture
 • 2003 „Biotechnology of Microalgae“ Bergholz-Rehbrücke, Germany, lecture
 • 2003 Botanical Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Germany, stay
 • 2004 18. Deutschsprachiger Diatomologen Trefen (DDT), Iffeldorf, Německo
 • 2004 18th International Diatom Symposium, Miedzyzdroje, Polsko
 • 2004 Royal Botanic Garden Edinburgh, U.K., stáž
 • 2004 Meeting of British Diatom Socciety, Bristol, U.K.
 • 2005 Shallow Lakes, Dalfsen, Netherland
 • 2005 International Botanical Congress, Viena , Austria (poster)
 • 2005 Meeting of British Diaton Socciety, …., UK
 • 2005 Royal Botanic Garden Edinburgh, U.K., stáž (vyžádaná přednáška)
 • 2005 National History Museum, London, U.K., stáž (vyžádaná přednáška)
 • 2006 Royal Botanic Garden, Edinburgh, U.K., stáž
 • 2006 20. Deutschsprachiger Diatomologen Treffen (DDT), Třeboň, CR (přednáška)
 • 2006 1st European Congress of Conservation Biology, Eger, Hungary (přednáška)
 • 2006 6th International Symposium „Use of Algae for Monitoring Rivers“, Balatonfüred, co-organizator
 • 2006 Meeting of British Diatom Socciety, Malhalm Tarn, U.K. (přednáška)
 • 2007 Botanická zahrada a muzeum Berlín, Německo
 • 2007 University of Ghent, Belgie
 • 2007 1st European Diatom meeting, Berlín-Dahlem, Germany (přednáška)
 • 2008 Royal Botanic Garden, Edinburgh, stáž
 • 2008 2nd European Diaton meeting, Trento, Italy (přednáška)
 • 2008 Workshop „Ecology and taxonomy of benthic diatoms in oligotrophic habitats“ , Trento, Italy, principal lector
 • 2008 20th International Diatom Symposium, Dubrovník, Chorvatsko (přednáška)
 • 2009 Diatom Taxonomy in the 21 st century, Meise, Belgium
 • 2009 9th international phycological Congress, Tokyo, Japan
 • 2010 Natural History Museum, London, stáž
 • 2010 21th International Diatom Symposium, St. Paul, Minnesota, USA (přednáška)
 • 2011 5th European Phycological Congress, Rhodes, Greece (přednáška)
 • 2012 6th Central European Diatom meeting, Innsbruck, Austria (vyžádaná přednáška)
 • 2012 22nd International Diatom Symposium, Ghent, Belgium (přednáška)

Členství v odborných organizacích

 • Czech Botanical Soccety
 • Czech Limnological Society
 • Czech Phycological Society
 • International Society for Diatom Research

Výzkumný zájem

 • Taxonomie, ekologie a biologie sinic a řas
 • Ekologie rozsivek a biomonitoring

Redakční práce

 • Šéfredaktor mezinárodního vědeckého časopisu Fottea, vydávaného Českou algologickou společností a Univerzitou Palackého v Olomouci
 • Editor časopisu České algologické společnosti Czech Phycology a řady monografií Czech Phycology Supplement
 • Člen redakční rady Zpráv vlastivědného muzea Olomouc
 • Člen editorial board Biologia, Bratislava

Vedoucí bakalářských a diplomových prací

 • Merta L.(1996): Řasová flóra Račího potoka.
 • Bělohlávek J.(1996): Letní fytoplankton štěrkoviště Chomoutov.
 • Švajková,A.(1998): Řasová flóra rašeliniště Rejvíz
 • Lelková, E. (2001): Fytoplankton vybraných tůní Litovelského pomoraví.
 • Jarošová, A. (2002): Epifytické řasy svahových pramenišť západní části Karpat
 • Látal,A.(2001): Fytoplankton jezera Podděbrady v Litovelském Pomoraví
 • Kmet,J. (1997): Sezónní dynamika fytoplanktonu nádrže Nové Mlýny
 • Tomčala,M.(1998): Řasová flóra řeky Veličky v CHKO BK
 • Štejgerlová,M.(1998): Řasy mrtvého ramena Bečvy, SPR Škrabalka
 • Palochová,A.(1998):Biodiverzita řas tůní v okolí Olomouce
 • Bělohlávek,J.(1999): Vliv nádrží na společenstvo sinic a řas v toku.
 • Barešová,M.(1999): Vliv nádrže Letovice na perifyton toku.
 • Navrátil,M.(2000): Změny ve složení fytoplanktonu Chomoutovském štěrkovišti
 • Kitner,M. (2000): Porovnání fytoplanktonu vybraných rybníků v okolí Protivanova
 • Vařeková Š.(2000): Vliv světla na růst a morfologii planktonních sinic
 • Hašler P.(2001): Vliv živin na růst a morfologii planktonních sinic
 • Švajková, A. (2000): Řasová flóra rašeliniště Rejvíz (Hrubý Jeseník)
 • Sýkorová,P. (2000): Vliv údolní nádrže Šance na společenstvo nárostových rozsivek v řece Ostravici.
 • Háková, A.(2000): Vliv lokálního znečištění a acidifikace na horské toky Krkonoš.
 • Křenková,P. (2001): Distribuce řas v mechorostech na vybraných svahových prameništích moravsko-slovenského pomezí.
 • Dřímalová, D. (2001): Vliv světla a živin na růst a morfologii Klebsormidium flaccidum
 • Pakostová, A. (2002): Fytoplankton nově vybudovaných rybníků v okolí Hradce Králové
 • Karabinová,H. (2002): Řasy obnovených rybníků v okolí Bouzova.
 • Křížová, B. (2003): Sezónní dynamika fytoplanktonu vybraných rybníků v okolí Prostějova
 • Nováková,J. (2002): Distribuce epifytických řas na lokalitách s výskytem rašeliníku
 • Lelková, E. (2003): Ekologie fytoplanktonu vybraných tůní Litovelského Pomoraví.
 • Krásová, P. (2004): Vliv zastínění a vlhkosti na vertikální distribuci epifytických sinic a řas na mechorostech
 • Špačková, J. (2004): Řasová flóra Údolní nádrže Slezská Harta
 • Vavrušková, J. (2004): Řasová flóra vybraných rašelinišť v Jizerských horách
 • Luxová, A. (2004): Epifytické rozsivky na transektu západní částí Karpat
 • Bogdanová, K. (2004) : Řasy jako producenti biologicky aktivních látek
 • Jarošová, A. (2004): Epifytické řasy pramenišť západní části Karpat
 • Čehovská, P.(2005): Rozsivky v sedimentech dvou rybníků v okolí Protivanova
 • Svačinová, V. (2005): Studium fytohormonů ve vybraných kmenech řas
 • Lysáková, M. (2005): Přežívání řas v dnových sedimentech rybníka
 • Konečná,S. (2006): Sezónní dynamika fytoplanktonu Litovelských rybníků
 • Vranová, J. (2007): Fytoplankton rybníka v Arboretu Bílá Lhota
 • Galetová,J.(2007): Ekologické nároky epipelických rozsivek
 • Rutová, Z. (2007): Řasová flóra rašelinišť Jizerských hor se zaměřením na Bacillariophyceae
 • Mazalová,P. (2007): Řasová flóra rašelinišť Jizerských hor se zaměřením na Zygnematophyceae
 • Baťková, R. (2010): Subrecentní diverzita Bacillariophyceae v rašeliništích Jeseníků
 • Kubišová,Z.(2010): Diverzita Bacillariophyceae v rašeliništích Jeseníků
 • Novotná,Z. (2010): Subrecentní diverzita Bacillariophyceae v rašeliništích Jizerských hor
 • Czudková M. (2010): Diverzita rozsivek v rašeliništích Jeseníků
 • Boček M. (2011): Diverzita Bacillariophyceae v rašeliništích Jizerských hor
 • Čopjanová K. (2011): Diverzita Bacillariophyceae v rašeliništích Jeseníků
 • Špačková, J. (2006): Řasová flóra Údolní nádrže Slezská Harta
 • Szkutová, M. (2007) Sezónní dynamika fytoplanktonu v obhospodařovaných rybnících v okolí Petrovic u Karviné
 • Vavrušková, J. (2006): Řasová flóra vybraných rašelinišť v Jizerských horách
 • Pavlišová-Luxová, A. (2007): Epifytické rozsivky na transektu západní částí Karpat
 • Konečná (2008): Využití řas pro hodnocení rybničních ekosystémů.
 • Galetová, J. (2009): Ekologické nároky epipelických rozsivek
 • Mazalová, P. (2009): Diverzita Desmidiales v rašeliništích Jizerských hor
 • Rutová, Z. (2010): Diverzita Bacillariophyceae v rašeliništích Jizerských hor
 • Bergová, K.(2011): Epifytické rozsivky rašelinišť Jizerských hor
 • Hnilica, R.(2010): Epifytické rozsivky rašelinišť Jeseníků
 • Kubišová, Z. (2012): Hodnocení současného stavu Sudentských vrchovišť pomocí rozsivek
 • Novotná, Z. (2012): Rozsivky rašelinišť Jizerských hor
 • Baťková, R. (2012): Rozsivky rašelinišť Jeseníků
 • Czudková, M. (2012): Rozsivky sudetských rašelinišť
 • Letáková, M.(2011): Primární sukcese řas v revitalizovaném rybníku
 • Letáková,M. (2013): Využití řas pro hodnocení revitalizačních zásahů v rybničním ekosystému
 • Boček, M. (2014): Rozsivky jako indikátory současného stavu rašelinišť v Jizerských horách
 • Čopjanová, K.(2014): Rozsivky jako indikátory současného stavu rašelinišť v Jeseníkách
 • Kollár J.(2014): Společenstva epifytických rozsivek na vodních makrofytech
 • Kollár J. (2016): Phylogenetic species delimitation in Pinnularia subgibba group and its congruence with morphology

Doktorandi

 • Mgr. Miloslav Kitner, téma disertační práce: Ekologie nárostových řas (obhájil 2003)
 • Mgr. Petr Hašler, Ekologie planktonních sinic (obhájil 2005)
 • Mgr. Darina Dřímalová, Biologicky aktivní látky v řasách (obhájila 2007)
 • Mgr. Eva Lelková, Ekologie fytoplanktonu mělkých stojatých vod (obhájila 2006)
 • Mgr. Alena Kočárková, Ekologie řas tůní (obhájila 2004)
 • Mgr. Markéta Kozáková, MU Brno, Ecology of spring diatoms (obhájila 2009)
 • Mgr. Štěpánková, J., Diverzita a ekologie řas dystrofních vod (obhájila 2009)
 • Mgr. Dvořák P., Morfologická a genetická variabilita sinic (obhájil 2013)
 • Mgr. Mazalová P., Biologie a diverzita krásivek (obhájila 2013)
 • Mgr. Chattová B., Rozsivky polárních oblastí (studuje)
 • Mgr. Letáková, M., Diverzita nárostových společenstev (studuje)
 • Mgr. Kollár J., Polyfazický přístup ke studiu diverzity rozsivek (studuje)

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
 • B 3.7 Fytopatogenní mikroorganismy (spoluřešitel)
 • Zřízení algologické výukové laboratoře (řešitel)
 • Studium produkce biologicky aktivních látek řasami a sinicemi (řešitel)
 • Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat (řešitel)
 • Svahová prameniště Moravsko-Slovenského pomezí – flóra, vegetace, stanoviště, vývoj v mladším Holocénu (řešitel)
 • Využití řasových nárostů pobřežní zóny pro biomonitoring stojatých vod (řešitel)
 • Přehled sinic a řas ČR (řešitel)
 • Reprodukční biologie a taxonomie penátních rozsivek (řešitel)
 • Diverzita, ekologické preference a reprodukční biologie sladkovodních epipelických rozsivek (řešitel)
 • Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet (spoluřešitel)
 • Kryptická a pseudokryptická druhová diferenciace u krásivek (spoluřešitel)

Výuka a studijní materiály

 • Algologie speciální
 • Ekologie řas
 • Systematická botanika
 • Fylogeneze a systém nižších rostlin
 • Vybrané kapitoly z evoluce rostlin
 • Historický vývoj rostlin

Publikace

 • Kollár, J. , Pinseel E., Vanormelingen P., Poulíčková, A. , Souffreau C., Dvořák, P. , Vyverman W.(2019):A polyphasic approach to the delimitation of diatom species: a case study for the genus Pinnularia (Bacillariophyta). – Journal of Phycology(in press)
 • Villanueva, C. D., Garvey, A. D., Hašler, P. , Dvořák, P. , Poulíčková, A. , Norwich, A. R., Casamatta, D. A.(2019):Descriptions of Brasilonema geniculatum and Calothrix dumus (Nostocales, Cyanobacteria): two new taxa isolated from cemetery tombstones. Phytotaxa 387: 1-20.
 • Poulíčková, A. , Kollár, J. , Hašler, P. , Dvořák, P. , Mann, D.G.(2019):A new species Pinnularia lacustrigibba sp. nov. within the Pinnularia subgibba group (Bacillariophyceae). Diatom Research 33: 273-282.
 • Jahodářová, E., Dvořák, P. , Hašler, P. , Holušová, K., Poulíčková, A. (2018):Elainella gen. nov.: a new tropical cyanobacterium characterized using a complex genomic approach. European Journal of Phycology 53: 39–51
 • Dvořák, P. , Jahodářová, E., Casamatta, D. A., Hašler, P. , Poulíčková, A. (2018):Difference without distinction? Gaps in cyanobacterial systematics; when more is just to much. Fottea 18: 130– 136.
 • Hašler, P. , Pentecost, A., Jahodářová, E., Dvořák, P. , Poulíčková, A. (2018):Taxonomic revision of Ulva montana (Lightfoot 1777) and description of a new genus of Lightfootiella (Cyanophyceae, Chroococcaceae).
 • Villanueva, C. D., Hašler, P. , Dvořák, P. , Poulíčková, A. , Casamatta, D. A.(2018):Brasilonema lichenoides sp. nov. and Chroococcidiopsis lichenoides sp. nov. (cyanobacteria): two novel cyanobacterial constituents isolated from a tripartite lichen of headstones. Journal of Phycology 54: 224–233.
 • Hašler, P. , Casamatta, D. A., Dvořák, P. , Poulíčková, A. (2017):Jacksonvillea apiculata (Oscillatoriales, Cyanobacteria) gen. & sp. nov.: a new genus of filamentous, epipsamic cyanobacteria from North Florida. Phycologia, 56(3):284–295.
 • Dvořák, P. , Hašler, P. , Pitelková, P., Tabáková, P., Poulíčková, A. (2017):A new cyanobacterium from the Everglades, Florida – Chamaethrix gen. nov. Fottea 17: 269–276.
 • Jahodářová, E., Dvořák, P. , Hašler, P. , Poulíčková, A. (2017):Revealing the hidden tropical diversity among cyanobacteria using polyphasic approach, new genus Onodrimia (Synechococcales, Cyanobacteria). Phytotaxa 326: 25–40
 • Dvořák, P. , Casamatta, D. A., Hašler, P. , Jahodářová, E., Norwich, A. R., Poulíčková, A. (2017):Diversity of the cyanobacteria. In: Modern Topics in the Phototrophic Prokaryotes, Applied and Environmental Aspects (ed.: Patrick C. Hallenbeck), Springer Nature, Switzerland, pp. 3– 46.
 • Poulíčková, A. , Letáková, M. , Hašler, P. , Cox, E., Duchoslav, M. (2017):Species complexes within epiphytic diatoms and their relevance for the bioindication of trophic status.- Sci. Total. Environ. 599-600: 820-833.[PDF]
 • Hašler, P. , Ondřej, V. , Švécarová, M. , Sedlářová, M. , Vaidová, M., Poulíčková, A. (2017):Tritium influence on morphology, reactive oxygen species production and catalase gene expression in Pseudendoclonium basilense and Stigeoclonium nanum (Chlorophyta). Fottea 17(1): 127–135. DOI: 10.5507/fot.2017.012
 • Dvořák, P. , Casamatta, D. A., Hašler, P. , Poulíčková, A. (2015):Putative extremely long evolutionary stais in bacteria might be explained by serial convergence. - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112: E2229.
 • Dvořák, P. , Poulíčková, A. , Hašler, P. , Belli, M., Casamatta, D. A., a Papini, A.(2015):Species concepts and speciation factors in cyanobacteria, with connection to the problems of diversity and classification.- Biodiversity and Conservation, 24: 739–757.
 • Kollár, J. , Fránková M, Hašler, P. , Letáková, M. , Poulíčková, A. (2015):Epiphytic diatoms in lotic and lentic waters – diversity and representation of species complexes. - Fottea, 15: 259-271.
 • Poulíčková, A. , Dvořák, P. , Mazalová, P., Hašler, P. (2014):Epipelic microphototrophs: an overlooked assemblage in lake ecosystems. - Freshwater Science, 33: 513–523.
 • Dvořák, P. , Hindák,. F., Hašler, P. , Hindáková, A., Poulíčková, A. (2014):Morphological and molecular studies of Neosynechococcus sphagnicola, gen. et sp. nov. (Cyanobacteria, Chroococcales). - Phytotaxa, 170: 24–34.
 • Hašler, P. , Dvořák, P. , Poulíčková, A. , Casamatta, D.A.(2014):A novel genus Ammassolinea gen. nov. (Cyanobacteria) isolated from sub–tropical epipelic habitats. - Fottea, 14:241–248.
 • Hašler, P. , Dvořák, P. , Poulíčková, A. (2014):Johanseninema, a corrected name for a recentlz described genus of filamentous epipelic cyanobacteria. - Preslia 86: 293–294.
 • Hašler, P. , Dvořák, P. , Poulíčková, A. (2014):Johansenia, a new genus among filamentous epipelic cyanobacteria. Preslia, 86: 81-94.
 • Hašler, P. , Dvořák, P. , Johansen, J.R., Kitner, M. , Ondřej, V. , Poulíčková, A. (2012):Morphological and molecular study of epipelic filamentous genera Phormidium, Microcoleus and Geitlerinema (Oscillatoriales, Cyanophyta/Cyanobacteria). Fottea, 12: 341–358.
 • Dvořák, P. , Hašler, P. , Poulíčková, A. (2012):Phylogeography of the Microcoleus vaginatus (cyanobacteria) from three continents – a spatial and temporal characterization. PLoS ONE 7(6): e40153.
 • Hamsher, S.E., Evans, K.M., Mann, D.G., Poulíčková, A. , Saunders, G.W.(2011):Barcoding Diatoms: Exploring Alternatives to COI-5P. – Protist 162:405-422.
 • Hájek,M., Roleček,J., Cottenie,K., Kintrová,K., Horsák,M., Poulíčková, A. , Hájková, P., Fránková, M., Dítě D.(2011):Environmental and spatial controls of biotic assemblages in a discrete semi-terrestrial habitat: comparison of ofganisms with different dispersal abilities sampled in the same plots. – J. Biogeogr. 38:1683-1693, 2011
 • Mann, D., Poulíčková, A. , Sato,S., Evans, M.(2011):Scaly incunabula, auxospore development and girdle polymorphism in Sellaphora marvanii sp. nov.. J. Phycol. 47, early on line, 2011
 • Neustupa,J., Šťastný, J., Nemjová, K., Mazalová, P., Goodyer, E., Poulíčková, A. , Škaloud, P.(2011):A novel, combined approach to assessing species delimitation and biogeography within the well-known desmid species Micrasterias fimbriata and M. rotate. – Hydrobiologia 667: 223-239.
 • Mazalová, P., Šarhanová, P. , Ondřej, V. , Poulíčková, A. (2011):Quantification of DNA content in freshwater microalgae using flow cytometry: a modified protocol for selected green microalgae.- Fottea 11: 317-328.
 • Hašler, P. , Dvořák, P., Ondřej, V. , Kitner, M. , Hloušková, P., Poulíčková, A. (2011): The importance of polyphasic approach in the comparative study on Nodularia MERTENS ex BORNET et FLAHAULT (Nostocales, Cyanobacteria). - Preslia 83: 167-182.
 • Hašler, P. , Dvořák, P. , Ondřej, V. , Kitner, M. , Hloušková, P., Poulíčková, A. (2011):The importance of the polyphasic approach in a comparative study of Nodularia Mertens ex Bornet et Flahault (Nostocales, Cyanobacteria). Preslia, 83: 167–182.
 • Letáková M. , Poulíčková A. (2011):The Influence of Revitalization of the Fishpond in Bílá Lhota on Algal Flora I. – Succession of Phytoplankton in the First Year after Filling. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 301, s. 3-11. ISSN 1212-1134
 • Hašler, P. , Poulíčková, A. (2010):Diversity, taxonomy and autecology of autochtonous epipelic cyanobacteria of the genera Komvophoron and Isocystis (Borziaceae, Oscillatoriales), Biologia, 65/1: 7-16
 • Mann, D.G., Poulíčková, A. (2010):Mating system, auxosporulation, species taxonomy and homoploid evolution in Amphora (Bacillariophyta). – Phycologia, 49 : 183-201
 • Poulíčková, A. , Veselá, J., Neustupa, J., Škaloud, P.(2010):Pseudocryptic Diversity versus cosmopolitanism in diatoms: a case study on Navicula cryptocephala and morphologically similar taxa. – Protist 161: 353-369.
 • Jirásková, D., Poulíčková, A. , Novák, O., Sedláková, K., Pěnčík, A., Hradecká, V., Strnad, M.(2009):High throughput screening technology for monitoring phytohormone production in microalgae. – J. Phycol., 45(1): 108-118.
 • Fránková, M., Poulíčková, A. , Neustupa, J., Pichrtová, M., Marvan, P.(2009):Geometric morphometrics – a sensitive method to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Bečva, Czech Republic, Nova Hedwigia 88:81-95
 • Poulíčková, A. , Neustupa, J., Špačková, J., Škaloud, P.(2009):Distribution of epipelic diatoms in artificial fishponds along environmental and spatial gradients. – Hydrobiologia 624: 81-90.
 • Špačková, J., Hašler, P. , Štěpánková, J., Poulíčková, A. (2009):Seasonal succession of epipelic algae: a case study on a mesotrophic pond in a temperate chmate. – Fottea 9: 121-133.
 • Mann, D.G., Poulíčková, A. (2009):Incunabula and perizonium of Neidium (Bacillariophyta). Fottea 9/2: 211-222.
 • Veselá, J., Neustupa, J., Pichrtová, M., Poulíčková, A. (2009):Morphometric study of Navicula morphospecies (Bacillariophyta) with respect to diatom life cycle. Fottea 9: 307-316.
 • Poulíčková, A. , Lysáková, M., Hašler, P. (2008):Fishpond sediments – the source of information and algal „seed bank“. – Nova Hedwigia 86: 141-153.
 • Poulíčková, A. , Mann, D.G.(2008):Autogamous auxosporulation in Pinnularia nodosa (Bacillariophyceae). – J. Phycol. 44: 350-363.
 • Poulíčková, A. (2008):Pedogamy in Neidium (Bacillariophyceae). – Folia Microbiologica 53: 125-129.
 • Poulíčková, A. (2008):Morphology, cytology and sexual reproduction in the aerophytic cave diatom Luticola dismutica (Bacillariophyceae). – Preslia 80: 87–99
 • Poulíčková, A. , Hašler, P. , Lysáková, M., Separs, B.(2008):The ecology of freshwater epipelic algae: an update. – Phycologia, 47: 137-450..
 • Lelková, E., Rulík, M., Hekera, P., Dobiáš, P., Dolejš P., Borovičková, M., Poulíčková, A. (2008):The influence of coagulant PAX-18 on Planktothrix agardhii bloom in a shallow eutrophic fish pond. – Fottea 8, 147-154.
 • Jahn, R., Mann, D.G., Evans, K.M., Poulíčková, A. (2008):The identity of Sellaphora bacillum (Ehrenberg) D.G.Mann. – Fottea 8: 121-124.
 • Hašler, P. , Štěpánková, J., Špačková, J., Neustupa, J., Kitner, M. , Hekera, P., Veselá, J., Burian, J., Poulíčková, A. (2008):Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. – Fottea 8: 133-146.
 • Štěpánková, J., Vavrušková, J., Hašler, P. , Mazalová, P., Poulíčková, A. (2008):Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jizerské hory Mts.- Biologia, 63: 891-896.
 • Poulíčková, A. , Špačková, J., Kelly, M.G., Duchoslav, M. , Mann, D.G.(2008):Ecological variation within Sellaphora species complexes (Bacillariophyceae): specialists or generalists? - Hydrobiologia 614: 373-386.
 • Hašler, P. , Štěpánková, J., Špačková, J., Neustupa, J., Kitner, M. , Hekera, P., Veselá, J., Burian, J., Poulíčková, A. (2008): Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. - Fottea 8(2): 133–146.
 • Poulíčková, A. , Jahn, R.(2007):Campylodiscus clypeus (Ehrenberg) Ehrenberg ex Kützing: Typification, morphology and distribution. – Diatom Research, 22: 135-146.
 • Poulíčková, A. , Mayama, S., Chepurnov, V., Mann, D.G.(2007):Heterothallic auxosporulation, incunabula and perizonium in Pinnularia (Bacillariophyceae). European J. Phycology, 42:367-390.
 • Poulíčková, A. , Hašler, P. (2007):Aerophytic diatoms from caves in Central Moravia (Czech Republic), Preslia 79: 185-204.
 • Poulíčková, A. , Žižka, Z., Hašler, P. , Benada, O.(2007):Zygnematalean Zygospores: Morphological features and use in species identification. – Folia Microbiologica 52: 135-145.
 • Lysáková, M., Kitner, M. , Poulíčková, A. (2007): The epipelic algae of fishponds of Central and Northern Moravia (The Czech Republic). - Fottea 7(1): 69-75.
 • Poulíčková, A. , Mann, D.G.(2006):Sexual reproduction in Navicula cryptocephala. – J. Phycol. 42: 872-886.
 • Poulíčková, A. , Kitner, M. , Hašler, P. (2006): Vertical distribution of attached algae in shallow fishponds of different trophic status. - Biologia 61: 1-9.
 • Hašler, P. , Poulíčková, A. (2005):Cyanobacteria of the spring fens of a part of West Carpathians. – Biologia , Bratislava 60/4: 335-341.
 • Poulíčková, A. , Hájková, P., Křenková, P., Hájek, M.(2004):Distribution of diatoms and bryophytes on the linear transects through spring fens. – Nova Hedwigia 78(3): 411-424.
 • Poulíčková, A. , Hašler, P. , Kitner, M. (2004): Annual cycle of Planktothrix agardhii nature population. – Int. Rev. Hydrobiol. 89(3): 278-288.
 • Poulíčková, A. , Duchoslav, M. , Dokulil, M.(2004):Littoral diatom assemblages as bioindicators for lake trophic status: A case study from perialpine lakes in Austria.- Eur. J. Phycol., 39: 143-152.[PDF]
 • Poulíčková, A. , Bogdanová, K., Hekera, P., Hájková, P.(2003): Epiphytic diatoms of the spring fens in the flysh area of the Western Carpathians. – Biologia 58(4): 749-757.
 • Kitner, M. , Poulíčková, A. , Novotný, R., Válová, P., Hašler, P. (2003): First record of Dicranochaete reniformis Hieronymus in Moravia (Czech Republic). - Biologia 58(4): 529-535.
 • Dřímalová, D., Poulíčková, A. (2003):Filament fragmentation of Klebsormidium flaccidum. - Biologia 58(4): 525-527.
 • Hašler, P. , Poulíčková, A. (2003):Diurnal changes in vertical distribution and morphology of a natural population of Planktothrix agardhii (GOM.) ANAGN. & KOMÁREK (Cyanophyta). – Hydrobiologia 506-509: 195-201.
 • Kitner, M. , Poulíčková, A. (2003):Littoral diatoms as indicators for the eutrophication of shallow lakes. - Hydrobiologia 506: 519-524.
 • Kouřil, R., Ilík,P., Tomek, P., Nauš, J., Poulíčková, A. (2001):Chlorophyll fluorescence temperature curve on Klebsormidium flaccidum cultivated at different temperature regimes. – J. Plant Physiol. 158: 1131-1136.
 • Poulíčková, A. , Duchoslav, M. , Hanel, L.(1998):Diatoms inside the sediments of small streams with recent and past occurence of lamprey species. - Algological Studies, Stuttgart, 90: 119-137.
 • Poulíčková, A. (1997):Morphological variability of Stephanodiscus hantzschii under ecological conditions of the Vajgar fishpond. – Phycologia 36: 90-91.
 • Poulíčková, A. (1993):Ecological study of seasonal maxima of centric diatoms.- Arch.Hydrobiol./Suppl.96, Algological Studies 68: 85-106.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt