Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL
Oznámení pro studenty - archiv
25.2.2014
Popualční ekologie rostlin

Čtvrteční přednáška (27.2.) BOT/PERSB odpadá z důvodu nemoci přednášejícího. Bude nahrazena 13.3.

21.2.2014
Informace

Exkurze "Evropská centra biodiverzity" (BOT/EUBEX)

Vážení studenti biologických oborů,

nabízíme vám k absolvování zahraniční komplexní (botanika i zoologie) exkurzi do Rumunska a Bulharska dotovanou z projektu EU (kurz Evropská centra biodiverzity - BOT/EUBEX).

 

Předběžný program exkurze:

23. 6. 2014 (Po): odjezd z Olomouce ráno okolo 8 hod. (bude upřesněno později)

24. 6. 2014 (Út): Rumunsko, oblast Banátu

25. 6. 2014 (St): Rumunsko, oblast Banátu

26. 6. 2014 (Čt): přejezd přes Vidin do Bulharska (oblast v okolí Sofie)

27. 6. 2014 (Pá): Bulharsko: pohoří Vitoša nebo Rila

28. 6. 2014 (So): JZ Bulharsko: oblast Blagoevgrad

29. 6. 2014 (Ne): návrat (při cestě zastávka soutěska Dragoman), návrat v ranních hodinách 30. 6. 2014 (Po)

 

Jak se přihlásit:

Není možno se přímo zapsat do STAGu. Zájemci o exkurzi musí napsat krátký "motivační dopis" (o délce max. 300 slov), ve kterém uvedou, proč mají o kurz zájem a co od něj očekávají z hlediska přínosu pro obor svého studia. Motivační dopis zájemce zašle v souboru WORD jako přílohu e-mailu na adresu: bohumil.travnicek@upol.cz nejpozději do 6.3.2014. Výběr účastníků exkurze provede komise nejpozději do 18. 3. 2014 a vybrané zájemce zapíše sama do STAGu. Všichni zapsaní potom nejpozději do 31. 3. 2014 složí na sekretariátu katedry botaniky zálohu v hotovosti ve výši 1000, - Kč. 

Jak bude kurz probíhat:

Doprava (zájezdový autobus) bude hrazena z projektu. Ubytováni a strava budou buď rovněž hrazeny z projektu, nebo zčásti z projektu a zčásti ze záloh (bude upřesněno, čekáme na odpověď ministerstva). V případě hrazení ubytování přímo z projektu lze předpokládat bydlení v chatkách či ubytovnách, v opačném případě bude zvolena levnější varianta vyžadující vlastní stany.

Během kurzu bude probíhat odborný výklad v terénu na navštívených lokalitách.

Podmínkou získání zápočtu bude účast na kurzu a odevzdání rukopisných poznámek z jednotlivých dnů (o rozsahu ca 400-500 slov za den) na konci kurzu.

Další podrobnější informace budou zveřejněny po vybrání účastníků a zaplacení záloh.

Bohumil Trávníček, Martin Duchoslav, katedra botaniky PřF UP.

17.2.2014
BOT/EABR

V letním semestru je otevřen předmět Ekologie a aplikované biotechnologie rostlin. Předmět je určen pro studenty biologických oborů: molekulární a buněčná biologie, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana a tvorba krajiny a učitelské studium - biologie dvouoborová.

Proběhnou přenášky a semináře na téma využití rostlinných biotechnologií a jejich uplatnění v životě člověka a v ochraně životního prostředí (praktické ukázky, ochutnávky a videa).

Výuka je ukončena kolokviem. Informační schůzka je v pátek 21. února 2014 na SE 502 od 9:45.

Božena Navrátilová

3.2.2014
Exkurze BOT/FYTEX

Exkurze v rámci předmětu BOT/FYTEX budou v LS 2013/14 zahrnovat návštěvy arboreta a skleníků MENDELU v Brně, ŠLP Křtiny, Symbiom v Lanškrouně, Agritec v Šumperku, ZVU v Kroměříži, Chmelařský institut v Žatci, ÚKZUZ v Olomouci. Díky podpoře projektu OPVK FytoChem budou náklady studentům uhrazeny :)

10.12.2013
Studijní herbářové položky pro BOT/UCCA

Od 10.12. jsou studentům zpřístupněny herbářové položky v Taxonomické laboratoři na katedře botaniky (I. patro, budova A).

Pokud bude laboratoř zamčená, vyžádejte si klíče u doktorandů.

V. Dvořák

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2019
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt