Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Pracoviště konfokální mikroskopie na Katedře botaniky PřF UP v Olomouci

Mikroskopická laboratoř na Katedře botaniky (KB) PřF UP byla otevřena 19.12.2006 s podporou výzkumného záměru (MŠMT ČR) MSM 6198959215 "Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev" jako referenční pracoviště firmy Olympus Czech Group, s.r.o.

Vybavení

Součástí laboratoře jsou dva mikroskopické systémy:

Mikroskop Fluoview 1000

mikroskop Fluoview 1000

(viz níže)

rezervace (intervaly min. 2 hodiny): elektronický rezervační systém

Mikrofotografický systém Olympus DP70

mikroskop Fluoview 1000

Fluorescenční mikroskop Olympus BX60 / Stereomikroskop Olympus SZ40

rezervace: elektronický rezervační systém

Konfokální laserový řádkový mikroskop Fluoview 1000

specifikace systému: FV1000.doc

Invertovaný Fluorescenční mikroskop Olympus IX 81

Vybavení pro laserovou konfokální mikroskopii Olympus FV 1000

3 detekční kanály pro detekci konfokálního fluorescenčního obrazu + detektor procházejícího světla/Nomarského DIC

Software FV10-ASW 3.0 Viewer

podpora Olympus

Prohlížeč mikrofotografií ve formátu OIB; pro kód konfokální jednotky, který je nutný ke stažení softwaru, kontaktujte doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.

Software LCS Imaris 7.3.0.

Bitplane

Kompletní software pro 3D/4D zobrazení a kvantitativní obrazovou analýzu

Optický antivibrační stůl s pneumatickým systémem tlumení vibrací Envist Olymext

návod k obsluze: envist.pdf

Pravidla financování

Užívání mikroskopu pracovníky kateder PřF podílejících se na jeho koupi (KB, KBBG, KBC, KEF)

Provoz konfokálního mikroskopu bude financován zálohově Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci, která pak bude náklady, zmenšené o prostředky získané z poplatků od jiných institucí (viz níže), každé 3 měsíce rozúčtovávat zpětně katedrám, které se podílely na koupi mikroskopu (tj. KB, KBBG, KBC, KEF), a to v poměru, odpovídajícím využívání přístroje jednotlivými katedrami za dané období.

V případě nákladných oprav (např. přeplnění laserů, apod.) se zúčastněné katedry dohodnou na způsobu jejich úhrady v poměru, odpovídajícím využívání přístroje za období od poslední opravy (výměny) příslušné části mikroskopu.

Poplatky za užívání mikroskopu pracovníky dalších kateder v rámci PřF a LF UP a ostatních institucí

V případě volné kapacity bude mikroskop k dispozici i pracovníkům dalších kateder UP a jiných institucí s tím, že budou hradit poplatky za využité provozní hodiny. Poplatky bude KB PřF fakturovat uživatelům ve výši odpovídající počtu využitých provozních hodin, přičemž bude započítána každá započatá půlhodina.

Výše sazeb bude odlišná pro pracovníky UP a pro pracovníky ostatních pracovišť:

Výše uvedených sazeb mohou být předmětem změn po schválení zástupci kateder PřF podílejících se na koupi KM (KB, KBBG, KBC, KEF).

Rezervace

Vybavení laboratoře konfokální mikroskopie lze rezervovat pomocí elektronického rezervačního systému (odděleně pro Konfokální mikroskop Fluoview 1000 a pro Mikrofotografický systém Olympus DP70), e-mailem nebo telefonem (viz níže)

Rezervační hodiny: 8:00-16:00 (v případě potřeby možno domluvit individuálně)

Minimální délka rezervace pro konfokální systém je 2 hodiny

Kontakty

doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. mail to Michaela Sedlářová michaela.sedlarova@upol.cz, tel. 585 634 809

Adresa

Pracoviště konfokální mikroskopie
Katedra botaniky PřF UP
Šlechtitelů 27
783 71 Olomouc – Holice

na mapě: mapy.cz , centrum.cz

Literatura

Konfokální mikroskopie – výukový materiál (M.Sedlářová)

Theory of Confocal Microscopy (Olympus)

Laser scanning confocal microscopy

Applications in confocal microscopy

Gomes, A., Fernandes, E., Lima, J.L.F.C. (2006): Use of fluorescence probes for detection of reactive nitrogen species: a review , Journal of Fluorescence, 16: 119 - 139.

Hibbs, A.R. (2004): Confocal microscopy for biologist . BIOCON Melbourne, AUS Springer, 474 p, 27.

Pawley, J.B. (ed): Handbook of Biological Confocal Microscopy , Pawley, J.B., 846 - 860, Springer Science + Business Media, New York 2006.

Další odkazy

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt