Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Bakalářské studium

Informace pro studenty (ke stažení)

Okruhy otázek pro bakalářské státní zkoušky

Studijní program: 1501R Biologie, studijní obor: Biologie (dvouoborové studium)

Přehled studijních oborů, které garantuje katedra botaniky

Bakalářské programy

1501T Biologie

Studijní program: 1501R Biologie
Studijní obor: Biologie (dvouoborové studium)

Charakteristika oboru:

Bakalářský studijní obor je obor tříletý, ukončený bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. V průběhu tříletého studia musí student získat celkem 180 kreditů, 13 kreditů tvoří pedagogický základ, 77 kreditů biologie, 77 kreditů druhý aprobační předmět a 13 kreditů bakalářská práce. Bakalářské studium zahrnuje základní znalosti z biologických oborů, na kterých pak lze stavět v dalším studiu – obecná biologie a genetika, fyziologie a systémy živočichů a rostlin. Z předmětů pedagogické způsobilosti získává základy pedagogiky a psychologie. Po absolvování tohoto bakalářského studia může student navázat studiem odborné nebo učitelské biologie, ekologie na naší škole případně na jiných školách podobného zaměření.

Cíle studia:

Cílem bakalářského studijního programu je vybavit studenta znalostí základů hlavních biologických věd a připravit ho tak na studium některého z navazujících magisterských studijních programů podobného zaměření na naší vysoké škole, případně na jiných VŠ v ČR, či v zahraničí.

Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studia získal základní znalosti z hlavních biologických disciplín a je připraven ke studiu navazujících magisterských oborů. V rámci studijního programu biologie je zaručena prostupnost mezi bakalářským studiem a magisterskými obory učitelské i odborné biologie, ekologie případně dalších podobně zaměřených oborů na naší škole i na jiných VŠ.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt