Patologické změny rostlinných pletiv

Přehled

Histopatologické procesyPrincipSymptom / způsob projevu
Histotrofie Změny velikosti a objemu buněk, tj. i pletiv Hypertrofie (= zvětšení objemu)
Hypotrofie (= zmenšení objemu)
Atrofie (= potlačení růstu)
Histoplazie Ovlivněno dělení buněk, tj. struktura pletiv Hyperplazie (= zmnožení buněk)
Hypoplazie (= dělení buněk redukováno)
Histomorfologické Kvalitativní a kvantitativní změny tvaru buněk, např. zesilování buněčných stěn Korkovitost = suberinizace
Dřevnatění = lignifikace
Histotransformativní Tvorba sekundárních pletiv z již diferencovaných, zvyšující šanci rostliny na přežití v nepříznivých podmínkách Inverze (= zvrat)
- meristemizace
Metaplazie (= tvorba jiného typu buněk a pletiv)
- vaskularizace (tvorba vodivých pletiv)
- sklerifikace (zesílení pletiv a buněk)
- virescence (zezelenání)
Histochromatické Ovlivněn obsah barviv v plastidech a vakuolách. Souvisí s narušením fotosyntézy a změnami sekundárního metabolismu. Změny pigmentace
- chlorózy (blednutí asimilačních pletiv)
- červenání (antokyanový lem)
- hnědnutí (provází nekrotizaci)
- černání (melanizace, antokyany)
Histolytické Částečná nebo úplná degradace pletiv, často spojená s tvorbou exsudátů Hniloby
(macerace buněk v pletivu po rozkladu pektin. lamel)
Klejotok (u dřevin) nebo gumóza (u bylin)
(výron klovatiny = lepkavé tekutiny s polysacharidy)
Smolotok (= rezinóza)
(nadměrný výron pryskyřice u jehličnanů)
Histonekrotické Odumírání, provázeno histochromatickými změnami Antraknózy
(nekróza povrchových pletiv)
Rakoviny
(vkleslé nekrotické léze zasahující korová pletiva kořenů a stonků, u dřevin tvorba ranového kalusu)
Spály
(nekrotizace připomínající účinek ohně)
Padání semenáčků
(poškození cévních svazků, pevnosti dolní části stonku)
Strukturní histopatologické Důsledek cytopatologických změn, které vznikají během penetrace a infekce Narušení pletiv vlivem růstu patogenu
Indukce pletiv Vede ke vzniku sekundární peridermis a novotvarů Traumatické meristémy
- sekundární meristémy vytvořené okolo rány tvoří peridermis
Neoplazie (= vznik novotvarů)
- kalusová pletiva


Texty a fotografie © 2007 M.Sedlářová, V.Vinter. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.