✖ zavřít
Malus domestica-Venturia inaequalis
Histomorfologické, histochromatické, histonekrotické, strukturní histopatologické zmìny