✖ zavřít
Tillia sp.
Histomorfologické, histochromatické zmìny, indukce pletiv