✖ zavřít
Urtica dioica-Puccinia caricina
Histotrofní, histochromatické, strukturní histopatologické zmìny