✖ zavřít
Chenopodium album-Peronospora farinosa
Histotrofní, histochromatické, strukturní histopatologické zmìny