✖ zavřít
Malus domestica-Neofabraea alba (syn. Gloeosporium album)
Histochromatické, histonekrotické, strukturní histopatologické zmìny