✖ zavřít
Capsella bursa-pastoris/Lunaria annua–Albugo candida
Histotrofní, histochromatické, strukturní histopatologické zmìny